هفته نامه جوان

عملكرد مطبوعات دربحبوحه انقلاب (هفته نامه جوان) -۶ ميدان دادن به گروهك ها ودرخواست انحلال ارتش!؟

%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86

 مجله جوان در مورخه ۶/۱۱/۱۳۵۷ هنگامي كه اميدگردانندگانش در جهت تداوم نخست وزيري بختيار به يأس تبديل مي شود، درست شانزده روز پيش از فرار بختيار از كشور و پايان دوره دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي، اين تيتر را براي روي جلد خود برمي گزيند: «آغاز بيداري، ضداستعماري. . . آمريكايي گمشو»(43) ضمن آنكه تصاويري از دكتر حسين فاطمي ...

Read More »

عملكرد مطبوعات دربحبوحه انقلاب (هفته نامه جوان) -۵ انگاره سازي هاي انحرافي

جوان

  از سوي ديگر در همين شماره در تأييد عملكرد و صداقت شاپوربختيار و اعضاي كابينه او سخن به ميان آورده و مي نويسد: «دكترمنوچهررزم آرا وزيربهداري وبهزيستي كابينه بختيار يكي از سرسخت ترين دشمنان شيخ الاسلام زاده وزيركابينه هويداست كه به محض ورود به وزارت بهداري بلافاصله حكم بركناري چند نفر از «منسوبان و منصوبان» شيخ الاسلام زاده را ...

Read More »

عملكرد مطبوعات دربحبوحه انقلاب (هفته نامه جوان) -۴ منابع مالي پيداوپنهان

جوان

پس از اين سرمقاله، مجله جوان درصفحات ۱۴و۱۵ خود ضمن درج اسامي دستگيرشدگان(۲۳) در مقام اعتراض برمي آيد و خواستار دستگيري و مجازات سايرهمكاران هويدا در طول عمر ۱۳ ساله صدارتش مي شود: «آخر فردي مثل نيك پي شهردار حكومت هويدا كه ده سال تمام خارچشم مردم پايتخت بود نوبت به بند كشيدنش كي فرامي رسد؟ و كساني مثل همايون ...

Read More »

عملكرد مطبوعات دربحبوحه انقلاب (هفته نامه جوان) -۳ شكستن همه كاسه كوزه ها برسرهويدا

جوان

همانگونه كه ملاحظه مي شود دست اندركاران جوان باانتخاب اين عكس ها و تيترها با يك تيتر چندنشانه را از همان آغاز هدف قرار مي دهند. ۱ – برجسته كردن نقش آقاي شريعتمداري و معرفي او به عنوان يك قديس مبارز درجهت ايجاد جرياني موازي با رهبري بلامنازع حضرت امام خميني (ره) ۲ – معرفي هويدا و برخي سردمداران به ...

Read More »

عملكرد مطبوعات دربحبوحه انقلاب (هفته نامه جوان) -۲ گردانندگان«جوان»سلطنت طلب

جوان

معرفي برخي از همكاران مجله جوان ستارلقايي: (۹) پيرو فرقه ضاله بهائيت، سردبير«جوانان رستاخيز» به عنوان سردبير. ايرج جمشيدي: (۱۰) دبير سرويس مجله «جوانان رستاخيز» به عنوان معاون سردبير. بهمن رازاني: (۱۱) دبيرسرويس حقوقي مجله «جوانان رستاخيز» به عنوان مشاور حقوقي. اردشيرلارودي: (۱۲) دبيرسرويس ورزشي روزنامه هاي «رستاخيز» و «جوانان رستاخيز». آلبرت كوچويي: (۱۳) عضو گروه سياسي و نويسنده و ...

Read More »

عملكرد مطبوعات ماسوني در انقلاب ؛ هفته نامه جوان -۱ ؛ سرافكنده مطبوعاتي

جوان

هفته نامه «جوان» شناسنامه نشريه هفته نامه: سياسي، مردمي، فرهنگي، هنري ناشر: شركت سهامي جوان صاحب امتياز و مدير: حسين سرفراز سردبير: ستارلقايي معاون سردبير: ايرج جمشيدي مشاورحقوقي: بهمن رازاني سرويس عكس: علي رهبر سرويس ورزشي: ايرج لارودي سرويس سياسي: آلبرت كوچويي آخرين دوره انتشار: ۱۳۵۷/۰۸/۲۶ لغايت ۱۳۵۸/۰۵/۱۹ آشنايي با پيشينه مديرنشريه حسين سرفراز (۱)در سال ۱۳۱۲ در شهرستان داراب ...

Read More »
WpCoderX