ميرزا نصرالله نائيني

خاندان پيرنيا (۱) ؛ رشوه۱۰۰ هزارتوماني براي تصدي وزارت خارجه

ميرزا نصرالله نائيني

ميرزا نصرالله نائيني بزرگ و سر سلسله خاندان پيرنيا در سال ۲۵۸ هجري قمري در شهرستان نائين به دنيا آمد. پدر او آقا محمدنام داشت كه زندگاني خود را از رهگذر كشاورزي تأمين مي كرد. ميرزا نصرالله مطابق معمول زمانه به مكتب خانه رفت و خواندن و نوشتن را آموخت و چند سالي به شغل آباء و اجدادي، يعني كشاورزي ...

Read More »
WpCoderX