ملی کردن صنعت نفت

عکس نوشت / جلسه کابینه مصدق برای ملی کردن صنعت نفت

49635_655

عکسی از جلسه کابینه اول دکتر مصدق که برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شده است. تاریخ این عکس دیماه ۱۳۳۰ عنوان شده است. گفتنی است در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰ به دستور دکتر محمد مصدق نخست وزیر، سالروز ملی شدن صنعت نفت روز جشن ملی و تعطیل عمومی اعلام شد. 

Read More »
WpCoderX