فرح پهلوی

جنگ پنهان دربار پهلوی دوم ؛ رقابت اشرف و فرح بر سر قدرت

فرح و اشرف پهلوی

دربار شاهان به جهت شخصی بودن اقتدار و تسلط روابط غیر رسمی و غیر عقلانی بر حکومت، همواره عرصه رقابتها، حسادتها و مبارزات پنهان کسب قدرت بوده است. در حکومت خودکامه محمدرضا پهلوی نیز که همه چیز به رای و اختیار شخص شاه بستگی داشت نوعی جنگ قدرت پنهان و دائمی برای نزدیکی به شخص شاه و اثرگذاری بر تصمیمات ...

Read More »

ارتش ابتذال بازمي گردد؟ ! -۳ بروبيا هاي كلوپ رشت۲۹

فرح پهلوی

 خاطرات يك روزنامه نگار قديمي در حقيقت برنامه ريزان دفتر فرح به نوعي از «فمينيسم» دامن مي زدند و كم كم شاهد ظهور زناني شديم كه به تمام مباني اخلاقي پشت پا زده و در منتهاي وقاحت در لابلاي آثاري كه براي عموم منتشر مي كردند، به صورتي صريح، بي پروا و گاهي حيرت انگيز وزشت صحبت از نيازها و ...

Read More »
WpCoderX