صادق طباطبایی

از سوی سخنگوی دولت موقت صورت گرفت ؛ تکذیب ضرورت رعایت قوانین اسلامی در ادارات !

MASKMM01

سخنگوی دولت شایعات مربوط به لزوم حضور زنان با چادر در ادارات را تکذیب کرد. وی با اشاره به فعالیت شایعه پراکنان در کشور گفت : این که می گویند در ماه رمضان زنان با باید با چادر در محل کار خود حاضر شوند و یا حق حضور ندارند را نادرست خواند. سخنگوی دولت همچنین اخراج کسانی که مقررات دولتی ...

Read More »
WpCoderX