شیخ ابراهیم زنجانی

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۶ ؛ خط گیری زنجانی از اردشیر ریپورتر

شیخ ابراهیم زنجانی 16

چهره مرموز و مخوف اردشير جي (س ر اردشير ريپورتر) در سالهاي اخير افشا شده است. وي خبرنگار روزنامه تايمز لندن و مهره فعّال سازمان جاسوسي انگليس (اينتلّيجنت سرويس) در ايران عصر قاجار و پهلوي، و عضو مهم لژ بيداري ايران است كه به نوشته رشيد شهمردان، مورخ زردشتي ايراني: «نه تنها بين رجال و درباريان و خاندان سلطنتي ايران ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۵ ؛ تكاپوي زنجاني در فرامو شخانه آدميت

شیخ ابراهیم زنجانی

 جامع آدميت «به يك معني، دنباله فراموشخانه ملكم به شمار» مي رفت و «از روي گرده فراموشخانه» ملكم بنيان نهاده» شده بود. چنانكه، «مرامنامه آن: » اصول آدميت» و » دفتر حقوق اساسي فرد». . . ، هر دو از نوشته هاي ميرزا ملكم خان» بنيانگذار فراموشخانه فراماسونري در ايران بوده(۲۰۱) و نام آن هم از فراموشخانه ملكم (موسوم به ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۴ ؛ زنجاني درمحفل فراماسون ها

شیخ ابراهیم زنجانی 14

حياطي داشت داراي اندرون و بيروني و به يك زن منقطعه سنّه ً قناعت كرده، در ۲۴ ساعت يك دفعه غذا مي خورد. تمامي زندگانيش را به طور سادگي و بي آلايش گذرانيد. . . سخاوت و گشاده دستي و علوّ نفسش به حدّي بود كه پيوسته حياطش را در بيع شرط پولداران گذاشته پول مي گرفت به فقرا مي ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۳؛ دشمني بافقيه زاهد زنجاني

شیخ ابراهیم زنجانی

ثقه الاسلام تبريزي، تقي زاده را «مايه فساد در تهران» مي دانست «كه جمعي را دور خود جمع كرده و توسط روزنامه مساوات، نشر افكار بي قاعدگي مي كردند». (176) كار تقي زاده، به علت اصرار بر ادامه اين راه كج، بدانجا رسيد كه آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني او را مخالف اسلام شمرده و مجبور به خروج از ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۲؛ شيخ دركنارتقي زاده

شیخ ابراهیم زنجانی 12

آيا اين دو تن، چنانچه گزارشي از اوضاع ايران به آخوند خراساني مي دادند، با سردي و كم اعتنايي وي روبرو مي شدند؟! آيا مي توان گفت آن دسته از علماي بزرگ ايران نظير حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني، سيد حسن مدرس، امام جمعه خويي، ميرزا ابوالحسن انگجي، شيخ محمدباقر بهاري همداني، آقا نورالدين عراقي و. . . كه در ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۱ ؛ زنجاني چگونه به مجلس راه يافت

شیخ ابراهیم زنجانی

بخش سوم: زنجاني در مشروطه اول نمايندگي زنجاني در مجلس اول، و سنجش چند ادعا ابراهيم زنجاني ـ با وضعيت فكري تازه و دوستان جديدي كه يافته بود ـ گام در عصر مشروطيت نهاد و زماني كه جنبش عدالتخانه (در آستانه مشروطه) از افق سياست و اجتماع ايران سربر زد، به صفوف جنبش پيوست. از مطالعه دقيق پرونده زنجاني در ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۱۰ ؛ «زنجاني»دركسوت يك تجدد مآب

%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-10

او در دفترچه يادداشت خود به مناسبت حوادث شب ۲۵ محرم الحرام ۳۰۷ قمري (هنگام برگشت از سفر اروپا در تبريز) مي نويسد: امشب هم شام را در خدمت حضرت آقاي امين السلطان وزير اعظم صرف نمودم. . . بعد از شام. . . ابتدا صحبت از فرنگستان و تمجيدات آن سامان بود. در اين باب خيلي صحبت شد و ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۹ ؛ انتقادبي پشتوانه به شيخ فضل الله نوري

%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c

¤ وزير همايون، محبوب زنجاني ابراهيم زنجاني با وزير همايون، نرد دوستي مي باخت. وي در خاطرات خود ـ بدون كمترين اشاره به واقعيات فوق ـ او را «آدم فوق العاده باعقل و باهوش و تدبير و نطّاق» شمرده و مي افزايد: واقعاً نظير او را تا آن وقت از رجال و حكام ايران نديده بودم. بسيار عاقل و دانا ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۸ ؛ شیفتگی تمام عیار به وزیر تبعیدی

زنجانی

 به گمان ما، وزير همايون در «استحاله فكري و اعتقادي » شيخ ابراهيم و نيز گرايش او به انجمنهاي ماسوني نقش كليدي داشته و بنا براين بجا است كه براي آشنايي بيشتر با ابعاد مسئله، مروري بر كارنامه فكري و عملي او داشته باشيم: ¤ كارنامه وزير همايون؛ يك بررسي انتقادي ميرزا مهدي خان غ فاري كاشاني، ملقب به وزير ...

Read More »

تراژدی شیخ ابراهیم زنجانی ۷ ؛ نقش وزير همايون درروند استحاله زنجاني

شیخ ابراهیم زنجانی

 اما اين گونه ستايشهاي تملق آميز ابراهيم زنجاني از سلاطين قاجار، و خبيث تر شمردن ميرزا رضا از يزيد پليد! نيز وجاهت منطقي ندارد و ترديف القابي چون: «حضرت ظل الله ، منشأ عدل و امان، منبع جود و احسان، و قبله جهانيان»! براي ناصرالدين شاه و «وجود مسعود همايون اقدس ظل الله في ارضين، رافع لوأ النصر و الظفر ...

Read More »
WpCoderX