شورای انقلاب

از تاسیس بنیاد شهید تا درخواست شورای انقلاب برای تجدید نظر در قیمت گاز صادراتی به شوروی ؛ علل استعفای معاونان وزارت خارجه اعلام شد

کیهان 25 اسفند

امام خمینی طی نامه ای دستور رسیدگی کامل بوضع خانواده های شهدای انقلاب و همچنین آسیب دیدگان و معلولین را صادر کرده و خواستار تاسیس سازمانی در این زمینه شدند . امام خمینی طی نامه ای دستور رسیدگی کامل بوضع خانواده های شهدای انقلاب و همچنین آسیب دیدگان و معلولین را صادر کرده و خواستار تاسیس سازمانی در این زمینه ...

Read More »
WpCoderX