شهید شیخ فضل الله نوری

بانی حکم اعدام «شیخ شهید» چه کسی بود

1117970_903

وی در دوره سلطنت رضا شاه با دوستان صمیمی و دیرین خود، بویژه سید حسن تقی‌زاده و میرزا حسن خان مشیرالدوله و ذکاءالملک فروغی، رابطه نزدیک دارد و در چارچوب همین روابط محفلی اعضای قدیمی لژ بیداری ایران است.   در بررسی تاریخ انجمن‌های مخفی و سازمانهای ماسونی دوران مشروطه با سه شخصیت مواجهیم که از برخی جهات، از جمله ...

Read More »
WpCoderX