شهید آیت‌الله حاج شیخ قاسم اسلامی

شهید آیت‌الله حاج شیخ قاسم اسلامی به روایت تصاویر

شهید آیت‌الله شیخ قاسم اسلامی ـ 1357

شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی را می‌توان از قربانیان گروه‌های «فرقان‌گونه»در سالیان آغازین انقلاب قلمداد کرد، قربانی ای که هیچگاه قاتلان او یافت نشدند. او از دوران نهضت ملی در صحنه مبارزات حضور داشت و از اطرافیان مرحوم آیت‌الله کاشانی به شمار می‌رفت. در جریان نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی نیز فعال بود و چند بار زندان ...

Read More »
WpCoderX