سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست

علی امینی ۳ ؛ مفت خوري خاندان اميني در سايه تنازعات سياسي

علی امینی

دوران صدراعظمي عليخان امين الدوله چند سال به طول انجاميد و مظفرالدين شاه در بهار ۱۳۱۷ قمري وي را از كار بركنار و به لشت نشأ تبعيد كرد. او سرانجام در ۲۲ صفر سال ۱۳۲۲ قمري در همانجا درگذشت. (۲۲) امين الدوله در طول زندگي خود صاحب چند فرزند شد، اما جز محسن (پدرعلي اميني) بقيه فرزندانش در كودكي مردند. ...

Read More »

علی امینی ۲ ؛ امین الدوله و دزدی؟!

علی امینی

تلاش براي سرقت الماس عليخان امين الدوله از همان ابتداي جواني فاقد سلامت مالي و روحيه امانتداري و مدام در انديشه سوءاستفاده بود. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه – وزير انطباعات ناصرالدين شاه – با اينكه در شمار هواداران او قرار داشت، در يادداشتهاي روزانه اش به گوشه هايي از اين فسادمالي و روحيه سوءاستفاده گري عليخان امين الدوله اشاره مي كند ...

Read More »

فراز و فرود زندگی سیاسی مصدق ۲۳ ؛ آيت الله كاشاني درزندان متفقين

%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c

خليل ملكي – كه در آن زمان از اعضاي بلندپايه حزب توده بود – نيز طي سرمقاله اي در روزنامه رهبر، مورخ ۱۹آذر ۱۳۲۳ اعلام داشت: «طرح آقاي دكتر مصدق مذاكرات را از محافل ايران و شوروي به محافلي منتقل مي كند كه روزنامه تايمز پيشنهاد كرده. . . »(33) به هرحال روز ۱۲آذرماه غلامحسين رحيميان نماينده قوچان طرحي را ...

Read More »
WpCoderX