سید ضیاء الدین طباطبایی

سید ضیاء الدین طباطبایی نفر دوم کودتای «۱۲۹۹» ؛ از تولد در خانواده ای روحانی تا تحت الحمایگی انگلیس و سفر به روسیه و دیدار با لنین !

سید ضیاء الدین طباطبایی

سید ضیاالدین طباطبایی مشهورترین نخست وزیر در سال های پایانی سلسله قاجار و عامل اجرایی كودتای رضاخان در اوایل تابستان سال ۱۲۶۸ شمسی/ژوئن۱۸۸۹ میلادی /شوال ۱۳۰۶ هجری قمری، هفت سال قبل از ترور ناصرالدین شاه در شهر شیراز متولد شد. پدرش سیدعلی آقا یزدی از خطبا وسخنوران مشهور عصر قاجار، خطیب و روضه خوان دربار بود. آقا سید علی یزدی،پدر ...

Read More »
WpCoderX