روابط ایران و عراق

تنزل روابط ایران و عراق ؛ سفیر عراق از ایران می رود

روابط ایران و عراق

   کمال خرازی معاون امور سیاسی و دکتر صادق تهرانی معاون امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور خارجه استعفای خود را تسلیم صادق قطب زاده وزیر خارجه کردند . کمال خرازی معاون امور سیاسی و دکتر صادق تهرانی معاون امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور خارجه استعفای خود را تسلیم صادق قطب زاده وزیر خارجه کردند .  وزارت ...

Read More »
WpCoderX