دانشگاه آزاد اسلامی

هاشمی رفسنجانی : دانشگاه آزاد مانند حوزه های علمیه خواهد بود!

هاشمی 7

از سوی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسائل قضایی کشور پیام مهمی خطاب به متصدیان امور کشور انتشار یافت .  هاشمی رفسنجانی در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت :  دانشگاهی که روح امام یقینا همیشه آن جا حاکم خواهد بود و راه امام را خواهد رفت.  میرحسین موسوی: استعمارگران تنها از ...

Read More »
WpCoderX