حمله آمریکا به ایران در طبس

مهم ترین روی داد اردیبهشت ۱۳۵۹ به روایت جرائد ؛ حمله آمریکا به ایران چگونه شکست خورد ؟!

3

اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ با  روی داد بسیار مهمی در تاریخ ایران قرین است این روی داد عبارت است حمله نظامی آمریکا به ایران به بهانه آزادی جاسوسان دستگیر شده این کشور توسط دانشجویان مسلمان پیش از این در فروردین همین سال کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا روابط این کشور را با ایران قطع کرده بود …در ادامه گزارش مطبوعات این ...

Read More »
WpCoderX