جنگ خلیج فارس

عکس / بزرگراه مرگ ؛ تصویری دیده نشده از جاده ای که جان انسان ها ارزش مگسی ندارد !

سرباز عراقی

یکشنبه ۲۴ فوریه ۱۹۹۱ ، نیروهای متحد آمریکا از زمین ، دریا و هوا حمله ای را علیه رژیم صدام آغاز کردند که چنده ماه قبل از آن کویت را اشغال کرده بود ، صدام ۲۶ فوریه اعلام کرد نیروهایش را از کویت خارج می سازد ولی همچنان قطعنامه های شورای امنیت علیه عراق را نپذیرفت ، در حالی که ...

Read More »
WpCoderX