جنایات پهلوی

تصاویر / جنایت بزرگی که دودمان پهلوی را به باد داد / تلاش رژیم شاه برای فریب مردم پس از فاجعه ۱۷ شهریور !

17شهریور 1357

۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مردم در میدان ژاله تهران که بعدها به  میدان شهدا تغییر نام یافت اجتماع کرده بودند ولی این بار مامورین رژیم تصمیم به متفرق کردن مردم نداشتند آنان از بالا دستور گرفته بودند که ضرب شستی به مخالفین نشان دهند و این گونه بود که تظاهرات مردم به شدت سرکوب شده و صدها نفر به شهادت رسیده ...

Read More »
WpCoderX