تهران مصور

روزشمار پهلوی – ۳۱ شهریور ۱۳۴۰ : حکومت کودکان را رها کرده به باسواد کردن پیرها دل خوش کرده است! / سرزمین نفت در فقر و بدبختی!

فقر مردم در دوره پهلوی

روزشمار پهلوی – ۳۱ شهریور ۱۳۴۰ مسافرت شاه و فرح به ایتالیا لغو شد « تهران مصور » نوشت : بقرار اطلاع مسافرت شاه و فرح به ایتالیا انجام نخواهد شد. قبلا قرار بود شاه و فرح پس از پایان مسافرت رسمی به فرانسه مدتی نیز به ایتالیا سفر کنند ولی گفته می شود که از مسافرت به ایتالیا صرفنظر ...

Read More »

عملکرد مطبوعات در بحبوحه انقلاب ؛ مروری بر رویکرد « تهران مصور » در مواجهه با انقلاب اسلامی

تهران مصور 2

شناسنامه واپسين دوره انتشار نام نشريه: تهران مصور صاحب امتياز و مديرمسئول: مهندس عبداله والا سردبير: مسعود بهنود معاون تحريري: سيروس علي نژاد دبيرصفحات جهان: شهلا شريعتمداري گزارش: ناهيد موسوي دبيرعكس: كاوه گلستان عكس ها: علي خادم، محمد صياد مديرداخلي: فتح اله والا نشاني موقت: خيابان بهارستان، جنب بيمارستان طرفه، مؤسسه صبح امروز (اين نشاني بعدها تغيير مي يابد) آغازدوره ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب – قسمت پایانی ؛ تهران مصوري ها به سيم آخرزدند

تهران مصور

در همين شماره، گزارش مصوري از ميتينگ جبهه دمكراتيك ملي با تيتر «يا مرگ يا آزادي» در چند صفحه به چاپ رسيده است: «همه چيز يادآور سال پيش بود، سال مبارزه با طاغوت، سال مبارزه عليه ظلم، سال مرگ. . . به هنگام بازگشت از چهارراه مصدق عده اي فرياد برآورده بودند: «واي اگر خميني حكم جهادم دهد» – مردم ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۹ اوج جنگ رواني

تهران مصور

در كنار اين خبر نيز تصاويري از شاه و بختيار به چاپ رسيده است. تهران مصور باچاپ طرحي از داريوش رادپور در صفحه سوم مجله سري بريده درحال خواندن كتاب را چاپ كرده تا به جوانان و خوانندگان خود چنين القا كند كه در رژيم جمهوري اسلامي دانستن و آگاهي مترادف با مرگ است. (۸۹) مسعود بهنود درهمين شماره در ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۸ دميدن برآتش جنگ داخلي

تهران مصور 2

در همين شماره، تهران مصور از لايحه جديد قانون مطبوعات خبر مي دهد و روي جلد تيتر مي زند: «آخرين روزهاي آزادي مطبوعات»(77) در آن زمان دكتر ناصرميناچي وزيرفرهنگ و ارشاد ملي دولت موقت، لايحه جديد قانون مطبوعات را به تصويب هيأت دولت رساند، طرحي كه براساس آن تمام نشرياتي كه امتياز نشرآنها مربوط به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۷ سنگ اندازي برسرراه انقلاب

تهران مصور

درروز دهم فروردين ماه سال ۱۳۵۸ يعني دوروز پيش از برگزاري رفراندوم و تغييرنظام حكومتي ايران، «تهران مصور» تمام نيروي خود را جهت بي رونق برگزارشدن اين همه پرسي به كار مي گيرد: «حزب جمهوري خواه: رأي كوركورانه ندهيد- چريكهاي فدايي خلق: چرا در رفراندوم شركت نمي كنيم، اين توهين به ملت است- رزمندگان خلق: اين نوع رفراندوم غلط است ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۶ ارگان جنگ رواني عليه انقلاب

تهران مصور

تمام اعلاميه ها و متن سخنراني هاي «متين دفتري» با آب و تاب فراوان، به صورتي كاملاً فريبنده در تهران مصور انعكاس مي يافت و چه بسيار جوانان بي تجربه و خام كه جذب همين شعارهاي توخالي شدند، شعارهايي كه صرفاً جهت به بيراهه كشاندن خيل عظيم جوانان طراحي شده بود. ولي پس از شكست تمام اين برنامه ها، طراحان ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۵ سلطنت طلبان چپ!

تهران مصور

تهران مصور در اين ايام مملو از اخبار و مقاله ها و گفت وگوهايي است دردفاع از جدايي استانهاي خوزستان، كردستان و گنبد قابوس و تركمن صحرا از خاك ايران به نام خودمختاري. اين اقدامات به صورتي كاملاً برنامه ريزي شده انجام مي پذيرد، چنانكه در مورد مسئله تركمن صحرا نيز تهران مصور پيشتر سنگ تمام گذاشته بود: «تركمن صحرا ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۴ فضاسازي به نفع تجزيه طلبان

تهران مصور

پانزده ماه پيش از آنكه حمله نظامي سربازان صدام حسين -ديكتاتور عراق – در شهريور ۱۳۵۹ به ايران آغاز شود، مجله تهران مصور درتاريخ هجدهم خرداد ۱۳۵۸ با هدف ايجاد غائله و ناامني در خوزستان و شهرهاي هم مرز با عراق بر روي جلد خود، تصوير جواني با نقاب، و عكس ديگري كه حاكي از درگيري هاي خياباني بود را ...

Read More »

عملكردمطبوعات دربحبوحه انقلاب (تهران مصور) -۳ تلاش ناكام براي جاانداختن بختيار

تهران مصور 2

در قسمت پیشین خواندیم ؛ گردانندگان نشريه «تهران مصور» كه اينك آخرين اميد خود را به نخست وزيري شاپوربختيار بسته بودند، در ايام كوتاه صدارت او و حتي پس از سقوط رژيم شاهنشاهي و استقرار جمهوري اسلامي نيز از هيچ كوششي در جهت انحراف افكار عمومي و موجه جلوه دادن بختيار دريغ نكردند چنانكه پس از اعلام برنامه هاي دولت ...

Read More »
WpCoderX