تقویم تاریخ

تقویم تاریخ ۲۰ اردیبهشت ؛ تظاهرات شدید در تهران و قم ؛ دولت : اخلالگران به شدت مجازات خواهند شد!

تقویم تاریخ

‌‌بموجب موافقتنامه رسمی که بین دکتر امینی وزیر دارائی…/ ژنرال ترود رئیس اداره دوم ستاد مشترک آمریکا در رأس هیئت ده نفری وارد تهران…   سال ۱۳۳۳‌‌ بموجب موافقتنامه رسمی که بین دکتر امینی وزیر دارائی و ویلیام وارن رئیس هیئت عملیات همکاری فنی آمریکا در ایران و مدیر کل بانک ملی مبادله شد مبلغ ۹ میلیون دلار از محل ...

Read More »

تقویم تاریخ ۱۸ اردیبهشت ؛ از تغییر شهردار تهران تا جنگ و گریز بین دانشجویان و مامورین در دانشگاه ها !

تقویم تاریخ

لوله‌کشی آب شهر زاهدان تکمیل و آماده بهره‌برداری شد / نظامیان عراقی به کنسولگری ایران در بغداد حمله کردند و جمعی…   سال  1335  لوله‌کشی آب شهر زاهدان تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.  سال ۱۳۴۰   دکنر امینی نخست وزیر، دکتر محسن نصر را به جای فتح الله فرود شهردار تهران کرد.  سال ۱۳۴۱   کشاورزی سیستان و بلوچستان و ...

Read More »

تقویم تاریخ ۱۶ اردیبهشت ؛ استقرار رکن ۲ ارتش در حضیرةالقدس محل اجتماع بهائیان/اعلام حکومت نظامی در پی تخریب خانه سیدعلی محمد باب در شیراز توسط مردم

تقویم تاریخ

استقرار رکن ۲ ارتش در حضیرةالقدس محل اجتماع بهائیان/اعلام حکومت نظامی در پی تخریب خانه سیدعلی محمد باب در شیراز توسط مردم /تظاهرات شدید …   سال ۱۳۳۴  استقرار رکن ۲ ارتش در حضیرةالقدس محل اجتماع بهائیان حضیرةالقدس به تصرف نظامیان درآمد. و فرماندار نظامی محل مزبور را اختصاص به رکن دوم ستاد قرار داد. اعلام حکومت نظامی در پی ...

Read More »
WpCoderX