بریده جرائد

اولین بار چه کسی درخواست رفراندوم کرد ؟ بنی صدر : برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم / پاسخ شهید بهشتی به درخواست بنی صدر چه بود ؟!

شهید بهشتی و بنی صدر

در روزهای گذشته بار دیگر بحث درخواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم در رسانه ها داغ شده است ، اما برای اولین بار پس از انقلاب چه کسی این درخواست را مطرح کرد ؟ مراجعه به آرشیو مطبوعات سال ۶۰ نشان می دهد این فرد کسی جز ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت نبود …

Read More »
WpCoderX