انتخابات در دوره پهلوی

انتخابات مجلس در دوره پهلوی دوم؛ اسدالله علم از انتخاب نمایندگان چه می گوید؟

اسدالله علم

مجلس، به عنوان رایج‌ترین نام برای محل قانونگذاران ملی، یکی از نهادهای مهم حکومت است که با کارکرد تصمیم‌گیری و قانونگذاری، نقش مهمی در خلق قانون و تحولات سیاسی دارد. عملکرد آزادانه این نهاد از انتخاب نمایندگان تا تصویب قوانین، می تواند یکی از معیارهای مهم جهت سنجش نوع حکومت از دیکتاتوری تا دموکراتیک باشد؛ چنانچه در بررسی نهادهای حکومت ...

Read More »

انتخابات در عصر پهلوی اول؛ وقتی نخست‌وزیر منصوب رضاشاه نمایندگان مجلس را برمی‌گزید!

42d03e42_130e_434c_9f92_6c5330736acf

بسیاری از کشورهای جهان به واسطه وقوع انقلاب یا انجام اصلاحات اساسی، مسیر سنتی حکمرانی سیاسی را که همان پادشاهی بود تغییر داده و حق دخالت در امور سیاسی  را به حقی همگانی تبدیل کردند. بی‌تردید برگزاری انتخابات و داشتن حق رأی برای برگزیدن مقامات کشوری، به عنوان بزرگترین و مهمترین حق سیاسی افراد در یک ساختار سیاسی محسوب می‌شود. ...

Read More »
WpCoderX