اقتصاد ایران در دوره پهلوی

روزشمار پهلوی ، ۳۱ تیر ۱۳۴۰ : مشکلات امروز مردم؛ بیکاری، بیسوادی، عقب ماندگی، کسادی روزافزون بازار و وضع بد پولی و اقتصادی /مشکلات اقتصادی مردم را به قتل و خودکشی واداشته است

سقوط دولت امینی به نفع کیست ؟ خواندنی ها - 31 تیر 1340

اعتراض دولت ایران به شوروی منابع نزدیک به دولت امینی اظهار داشته اند که دولت ایران در نظر دارد به خاطر آن چه که مداخلات و تحریکات دولت شوروی در اغتشاشات بعدازظهر روز جمعه می خواند به مسکو اعتراض کند. مقامات دولتی عقیده دارند که عده زیادی از عناصر دست چپی به تحریک دولت شوروی و رادیوهای بیگانه ای که ...

Read More »
WpCoderX