اشغال سفارت ایران در لندن

اشغال سفارت ایران در لندن توسط عوامل رژیم بعث عراق

اشغال سفارت ایران در لندن

امروز شش فرد مسلح که خود را از اهالی عرب استان خوزستان معرفی می‌کردند، با هجوم به داخل سفارت ایران در لندن، ۲۶ تن از کارکنان و مراجعان را گروگان گرفته و ساختمان را به اشغال خود درآوردند. جنازه ۸ تن از کماندوهای آمریکایی که در توطئه نافرجام علیه ایران در طبس کشته شده بودند از جاسوسخانه آمریکا به اداره ...

Read More »
WpCoderX