ارتشبدبهرام آريانا

ارتشبدبهرام آريانا -۲(آخر) مردي كه ازچشم شاه هم افتاد

بهرام آریانا

در سال ۱۳۴۸ عراق پيرامون مسئله كشتيراني در اروندرود با دولت ايران اختلافاتي پيدا كرد و كار به صف آرايي نيروها كشيد. آريانا به جاي اينكه در اين موقعيت خطير در ايران بماند، به سفر آمريكا رفت و رهنمودهايي سست و بي اساس به عنوان راهكار براي معاونش ارتشبد جم گذاشت. آريانا در آمريكا گفت كه ايران يك روزه عراق ...

Read More »

ارتشبدبهرام آريانا -۱ ؛ ارتشبدي درخدمت صهيونيست ها

بهرام آریانا

حسين معتمدي منوچهري تنكابني معروف به «حسين منوچهري» كه بعدها نام و فاميلي خو را به بهرام آريانا تغيير داد، در سال ۱۲۸۵ شمسي به دنيا آمد. پدر او صدرالدين نخعي ملقب به عدل السلطنه بود و مدتي پيشكار دارايي آذربايجان و زماني قاضي دادگستري بود(۱). وي مدعي بود كه نسبت مادري او به منوچهر خان معتمدالدوله ارمني والي اصفهان ...

Read More »
WpCoderX