احمد شاه قاجار

عکسی نایاب از احمدشاه در فرانسه

70516_557

عکسی نایاب از احمد شاه در سفر فرانسه و در شهر "دوویل" به سال ۱۲۹۳؛ گفتنی است در ۳۰ تیرماه ۱۲۹۳ شمسی مراسم تاجگذاری احمدشاه آخرین پادشاه سلسله ی قاجار در تهران برگزار و هزینه ی این جشن با قرض کردن از بانک شاهی تامین شد. گفتنی است عکس فوق به دلیل آسیب دیدگی به این شکل درآمده است.  

Read More »
WpCoderX