احمد شاه قاجار

از کودکی تا جوانی سلطان احمدشاه تصاویر/ آلبومی از زندگی آخرین شاه قاجار

احمد شاه در سفر فرانسه و در شهر "دوویل" در سال 1300 شمسی؛ او چهار سال پس از این عکس از سلطنت خلع شد.

مهمترین حادثه داخلی در زمان سلطنت احمد شاه کودتای رضاخان بود که زمینه سقوط سلسله قاجار را فراهم کرد؛ در پی کودتا احمد شاه فرمان نخست وزیری را برای سید ضیاء صادر کرد اما كابينه وي ۱۰۰ روز بيشتر دوام نياورد. پس از آن قوام‌السلطنه، مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك و سپس رضاخان مامور تشكيل كابينه شدند. در دوران حكومت رضاخان مقدمات سلب ...

Read More »

عکسی نایاب از احمدشاه در فرانسه

70516_557

عکسی نایاب از احمد شاه در سفر فرانسه و در شهر "دوویل" به سال ۱۲۹۳؛ گفتنی است در ۳۰ تیرماه ۱۲۹۳ شمسی مراسم تاجگذاری احمدشاه آخرین پادشاه سلسله ی قاجار در تهران برگزار و هزینه ی این جشن با قرض کردن از بانک شاهی تامین شد. گفتنی است عکس فوق به دلیل آسیب دیدگی به این شکل درآمده است.  

Read More »
WpCoderX