آیت الله موحدی کرمانی

در نامه بنی صدر به نخست وزیر اعلام شد ؛ مصوبه مجلس را غیر قانونی می دانم و ابلاغ نمی کنم / با سرپرستی رجایی در وزارتخانه های بی وزیر موافق نیستم

بنی صدر17

طی حکمی از سوی امام خمینی رهبر انقلاب آیت الله محمد مهدی موحدی کرمانی به سمت رئیس دایره سیاسی ایدئولوژیک شهربانی منصوب شد .  دکتر ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح بعد از ظهر دیروز وارد کرمانشاه شده و مورد استقبال قرار گرفت . بنی صدر در مصاحبه ای اعلام کرد : قطعا با این انسجام ...

Read More »
WpCoderX