«پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

روزهای پیش روی، تداعی گر سالروز میلاد نهادی مبارک است که تا هم اینک وپس از سپری گشتن نزدیک به ۴ دهه از عمرنظام اسلامی،درزمره شاخص ترین مدافعان قرار دارد.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خطیرترین روزهای پس از تاسیس نظام اسلامی تولد یافت ودربرابر دشمنان داخلی وخارزجی اراده ملت،با اقتدار قامت برافراشت ودر ناکامی آنان نقشی نمایان ایفا نمود.

به گزارش روزشمار به نقل از موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از پیوستگی این نهاد انقلابی با رهبران انقلاب ونظام اسلامی را در خود دارد.امید آنکه تاریخ پژوهان وعلاقمندان رامفید آید.

c8a749d1_cfc7_49f6_8fe8_3a320e8e1855

e9006831_f92e_4bb9_bca9_dbfd0087dfa3

eb256eb9_4994_417a_97fd_638074e5e657

fc3f5853_1dbf_4c4a_b186_75a72cc8005b

dd3d790c_4d95_43c3_91ae_5be7f5b41334

a1635598_849c_4178_9a07_c33c9c638580

af1520e3_50eb_4a34_88eb_31c2066d16ea

b3f40d54_76f1_422e_887e_724f8fca0f0a

b33d2b1c_0e5b_4fe8_87aa_6fa825b8d5f6

b7091945_bbb2_4059_9b51_04be340f0ce7

83382a3c_766f_4684_921d_1d9cd31857cd

310913d3_54d2_41c4_a1bf_ea93d018d1a4

31059118_5164_411e_a7a1_1136e31f6c4c

47626383_bc92_411b_9ee7_f7b6c2b34f55

a06b5dfe_4b14_4b72_a7c5_e36dc83bd546

602ad7d5_03c4_4d0a_b616_5161083a4907

833ede76_7681_4303_abff_496618f4c97a

837a3ba7_789b_48f1_9643_6154c7c51a2e

3174aff5_6304_426a_a38a_a8fb2e99bc76

59655d94_af8b_4cbd_9e36_34cbce638b3e

6b315b09_b100_4328_8948_779f6cacfd08

6f2a483c_e0f8_44ca_87f0_9e121ff76f3d

36f7fb01_6984_49d3_aaeb_9f102a276c54

70aa9cd4_1909_494e_85f9_4f61ddd9e631

411e67b6_cabe_464b_8e52_4600df79c3b3

2dc3d810_b997_470d_bd23_8c5c4c96b77f

4a9b5cf1_c6c7_402c_9cfa_a58293fa8921

4b56e649_141a_4e5b_a9df_57bc9402dd5b

5bcfff34_4a4a_41c6_8ae1_2c3c0c312942

5ded58ba_c154_4935_94c4_1df10bc87b49

2c357aa6_7352_4b1f_a7f1_a38ff61d1f75

1b85100e_099f_4590_9399_b0cf581d87ec

 

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

2 × سه =

WpCoderX