رئیس دولت کودتا به روایت تصاویر ؛ فضل الله زاهدی از آغاز تا تبعید محترمانه از کشور !

درفروردین ماه ۱۳۳۴،اختلافات محمدرضا پهلوی وفضل الله زاهدی به اوج خود رسید.شاه به کمتر از برکناری او رضایت نمی دادوالبته زمینه های داخلی وخارجی لازم را برای این امر ایجاد کرده بود.زاهدی اما، خود را بازگرداننده تاج وتخت به محمدرضا می انگاشت وبرایش دشوار بود که شاه چنین فرجامی را برای او رقم زند.نهایتا او درقبال امتیازاتی پذیرفت که به عنوان نمایندگی دائمی ایران درسازمان ملل به سوئیس برود وبه تبعیدی محترمانه تن دردهد.درواقع سرنوشت فضل الله زاهدی درس مهمی است برای آنان که دردوره ای خود را آلت فعل استعمار واستبداد ِدست نشانده آن قرار می دهند وپس از چندی در عرصه سیاسی مات می شوند.

به گزارش روزشمار به نقل از موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تصاویری که به همین مناسبت تقدیم حضورتان می شود،فضل الله زاهدی را در ادوار گوناگون حیات نظامی وسیاسی خویش نشان می دهد.

فضل الله زاهدی درلباس قزاقی ودرحاشیه یکی از ماموریت های نظامی

فضل الله زاهدی درلباس نظامی دردوران رضاخان

فضل الله زاهدی درلباس نظامی دردوران رضاخان

فضل الله زاهدی درلباس غیر نظامی دردوران جوانیفضل الله زاهدی درلباس غیر نظامی ودرکنار فرزندش اردشیر زاهدی

فضل الله زاهدی زاهدی درکنار دکتر محمدمصدق واعضای کابینه نخست وی،آنگاه که عهده دار سمت وزارت کشورشد

فضل الله زاهدی درکنارآیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، آنگاه که عهده دار سمت وزارت کشوربود

فضل الله زاهدی در ظهرگاه 28 مرداد 1332،آنگاه که می خواست تلگرامی به شاه بنویسد وخبر پیروزی خود را اطلاع دهد

فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی،علی امینی وتنی چند از اطرافیانش یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی وتنی چند از اطرافیانش یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنارتنی چند از سفرای خارجی درایران،درانتظار بازگشت محمدرضا پهلوی

فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایرانفرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایران

فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایران

فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی درروزهای آغازین نخست وزیری خویش

عکس نگاشته اهدایی محمدرضا پهلوی به فضل الله زاهدی یک سال پس از رویداد 28 مرداد1332

فضل الله زاهدی درگفت وگو با محمدرضا پهلوی درحاشیه یکی از مراسم سلام دریکی از اعیاد

فضل الله زاهدی درحاشیه یکی از مراسم سلام دریکی از اعیاد

فضل الله زاهدی درگفت وگو با محمدرضا پهلوی درحاشیه یکی از بازدیدهای رسمی وی

فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی وغلامرضا پهلوی درحاشیه یکی از بازدیدهای رسمی وی

آذر1332، فضل الله زاهدی درکنار ریچارد نیکسون درحاشیه سفر وی به تهران

آذر1332، فضل الله زاهدی درکنار ریچارد نیکسون درحاشیه سفر وی به تهران

 فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی درفضای غیررسمی

فضل الله زاهدی درکنارتنی چند از اطرافیانش درباشگاه افسران

 فضل الله زاهدی درروزهای پس از استعفا ودرآستانه خروج از کشور

بدرقه فضل الله زاهدی از سوی برخی اطرافیان ودوستان درروز ترک ایران درفرودگاه تهران

بدرقه فضل الله زاهدی از سوی برخی اطرافیان ودوستان درروز ترک ایران درفرودگاه تهران

فضل الله زاهدی درلحظه خداحافظی وترک ایران درفرودگاه تهران

اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی که چندی پس از عزل پدر،داماد محمدرضا پهلوی شد وتاپایان سلطنت با وی همکاری داشت

 

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

چهار × پنج =

WpCoderX