خواهر دوقلوی شاه ۱۹ ؛ ورود فرح به دربار و موضع اشرف

بدين ترتيب نازايي «ثريا» باعث مي شود تا «اشرف» و «تاج الملوك» مادر شاه، اين زن را هم از دربار فراري دهند. تا نوبت به «فرح ديبا» برسد.
فرح ديبا در سال ۱۳۱۷ در خانواده اي متوسط از يك پدر آذربايجاني و مادر گيلاني در بخارست پايتخت «روماني» به دنيا آمد، وي در كودكي پدرش را از دست داد. بدين خاطر تحت سرپرستي دايي اش (پدر رضاقطبي كه سال ها بر راديو، تلويزيون كشور حاكم بود) قرار گرفت. پس از اخذ مدرك ديپلم به اروپا رفت و در فرانسه به اتفاق پسر دايي اش (رضا) به تحصيل پرداخت و در آنجا به محافل توده اي ها راه يافت و مرحوم احسان طبري در كتاب «كژراهه» به صراحت بر اين موضوع تأكيد مي كند. دوستان وي نيز عموماً در شمار عناصر ماركسيست بودند كه پس از طرح مسأله ازدواج او با «محمدرضا» سكوت پيشه كردند تا به خيال خودشان نخستين ملكه كمونيست در دربار شاه ريشه بدواند.
ورود فرح به دربار در هاله اي از ابهام قرار گرفته است، به گونه اي كه حتي مصاحبه هاي متعدد او نيز روشنگر اين ابهام بزرگ نيست. اينكه دانشجويي كه براي دريافت مقرري از تهران به ويلاي خصوصي اردشير زاهدي مي رود چگونه علي رغم نداشتن هيچ امتياز بارزي به شاه معرفي مي شود و بر تخت ملكه مي نشيند؟!
شايان ذكر اينكه ويلاي مزبور را «زاهدي» به عشرتكده خود تبديل ساخته بود و حضور «فرح» در اين محل بسيار سؤال برانگيز به نظر مي رسد؛ زيرا او در يكي از ساعات اداري مي توانست به محل كار «زاهدي» برود!!
بدين ترتيب در روز دوشنبه ۲۹/۹/۱۳۳۸ فرح طي مراسم باشكوهي در كاخ گلستان با شاه ازدواج كرد و در مورخه ۹/۸/۱۳۳۹ با به دنيا آوردن پسري به نام «رضا» حضور خود را در دربار بيمه كرد.
اگرچه «فرح» و «اشرف» ظاهراً در كتاب خاطرات خود با احترام از يكديگر ياد كرده اند، اما نمي توان اين واقعيت را انكار كرد كه «اشرف» به آساني حاضر نبود، جايگاه برتر خود را به يك زن تازه از گرد راه رسيده، بسپارد و شايد به همين دليل بود كه «فرح» به گونه اي كج دار و مريز با او رفتار مي نمود: «شهبانو وارد مشهد شد. . . در پروازمان به تهران شهبانو خواست مرا تنها ببيند و مدت يك ساعت با هم حرف زديم، از رفتار خواهرهاي شاه و فعاليت هاي خانواده او. . . گله داشت، منتهي شخصاً جرأت نمي كند اين مسأله را با شاه مطرح كند. شنبه ۱۴/۲/.۱۳۴۹ »(101)
زماني كه شاه، همسرش را با تغيير قانون اساسي با عنوان نايب السلطنه معرفي كرد، موقعيت فرح در دربار مستحكم تر گرديد؛ چرا كه او از يك سو چهار فرزند براي شاه به دنيا آورده بود و از سوي ديگر توانسته بود با هر ترفندي به قلب مادر شوهرش «تاج الملوك» راه يابد. مسأله اي كه هيچ يك از همسران پيشين «محمدرضا» در اين راه توفيقي به دست نياورده بودند.
در اين زمان بود كه «اشرف» دريافت كه بايد با فرح سياست همزيستي غيرمسالمت آميز را دنبال كند. بدين ترتيب كه از يك سو فرح اعضاي باند خود را در مديريت كلان كشور حاكم سازد و از سوي ديگر «اشرف» نيز در قلمرو خود به فعاليت بپردازد. بدين ترتيب دو سلطان به اجبار در اقليمي گنجيدند.
فساد اخلاقي
روابط غير اخلاقي و فسادآلود، يكي از وجوه مشخصه اشرف پهلوي بود كه در بازشناسي شخصيت وي بايد مورد توجه قرار گيرد. اشرف خصلت گرايش به فساد و ايجاد روابط غير اخلاقي را از نخستين سال هاي بلوغ داشت و مسئله كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ كه مصادف با دوران نوجواني اشرف بود، به اين امر دامن زد و آن را تشديد كرد و موجب گرديد تا او به گونه اي بي پرواتر با پسران همسن و سال خود ارتباط و دوستي برقرار كند.
همانطور كه در صفحات پيشين اشاره شد، مهرپور تيمور تاش اولين كسي بود كه در سال هاي نوجواني مورد توجه اشرف قرار گرفت. مهرپور و خواهرش ايران تيمور تاش – كه توسط پدرشان به دربار و به جمع همبازي ها و معاشرين اشرف و شمس و محمدرضا پهلوي راه يافته بودند – با بازداشت و محكوميت به مرگ پدرشان عبدالحسين تيمورتاش از صحنه دربار ايران و از دسترس محمدرضا و اشرف پهلوي دور شدند. اما تأثير آنها در ذهن و ضمير محمدرضا و اشرف پهلوي به صورت پررنگي باقي ماند؛ تا جايي كه محمدرضا پهلوي، از ايران تيمورتاش به عنوان نخستين زني كه از لحاظ عاطفي و احساسي بر او تأثير گذاشته و در عنفوان جواني آرزوي دستيابي به او را داشته است، ياد مي كند.
البته ايران تيمورتاش به اين دليل كه پدرش قرباني جاه طلبي و ديكتاتوري رضاخان شده بود، هيچگاه روابط خوبي با خاندان پهلوي پيدا نكرد و با اينكه محمدرضا پهلوي پس از وقايع شهريور ۱۳۲۰ كوشيد تا از وي استمالت و دلجويي كند و موجبات نزديكي او را به دربار فراهم سازد، معهذا ايران تيمورتاش صف مخالفين خاندان پهلوي را برگزيد و به روزنامه نويسي روي آورد و با انتشار روزنامه اي به نام « رستاخيز» به افشاي جنايات رضاخان و اعوان و انصارش پرداخت و مهرپور تيمور تاش هم به طور ناگهاني در يك سانحه اتومبيل درگذشت و هوشنگ تيمورتاش هم پس از مدتي خوشگذراني با اشرف پهلوي، نقشه هايي كه اشرف براي ازدواج با او داشت را به هم زد.
اشرف در اذهان و افكار عمومي نمونه اي از انحراف و بي پروايي جنسي و رفتار غير اخلاقي بود. اين داوري منحصر به طيف يا گروهي خاص نبود و اكثر افراد و اقشار جامعه از طيف ها و خاستگاه هاي متفاوت طبقاتي چنين درك و دريافتي از او داشتند. حتي بسياري از اعضاي اليگارشي حاكم و عناصر مرتبط با دربار – كه بسياري از خط قرمزهاي مردم براي آنان قابل اهميت نبود – نيز اشرف پهلوي را موجودي آلوده به فسق و فساد ارزيابي مي كردند و وي را موجودي كامجو، شهوتران و خوشگذران – كه از قدرت و موقعيت ويژه اش به عنوان خواهر دوقلوي شاه براي دستيابي به خواست هاي نفساني اش حداكثر سوءاستفاده را مي كند – مي دانستند.
تا زماني كه رضاخان در مسند قدرت و در داخل ايران بود، اشرف جرأت سركشي و كجروي نداشت. اما پس از وقايع سوم شهريور ۱۳۲۰ و خروج رضا شاه از ايران، اشرف ديگر با مانعي جدي در اين عرصه مواجه نبود، بويژه كه با رفتن به كشورهاي خارجي مي توانست به آساني و دور از مراقبت هاي مأمورين دربار به اماكن مختلفي نظير نايت كلاب ها و ديسكوتك ها و ترياهاي بيروت و قاهره و ژوهانسبورگ برود و با جوانان گوناگون از نژادهاي مختلف رابطه برقرار سازد. اولين تأثير اين شكستن محدوديت، تلاش براي جدا شدن و طلاق گرفتن از علي قوام بود و در حالي كه هنوز تشريفات طلاق آن دو انجام نشده بود، وي در تهران با سربازان آمريكايي و چند تن ديگر و با ملك فاروق و سپس با احمد شفيق روابطي آلوده برقرار كرد و بعدها نيز به مدت ۹ سال در حالي كه احمد شفيق شوهر رسمي او بود، با مهدي بوشهري سر و سرّي داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰۱- علم، اسداله، شاه و من، خاطرات.

 

منبع : کیهان

مطالب مرتبط

اشرف پهلوي -۱ خواهر دوقلوي شاه

خواهر دو قلوی شاه (۲) ؛ جرثومه فساد

خواهر دوقلوی شاه – ۳ ؛ حكومت معتادان!

خواهر دو قلوی شاه ۴ ؛ داستان چمدان هاي خالي!

خواهر دوقلوی شاه ۵ ؛ والاحضرت قاچاقچي!

خواهر دوقلوی شاه -۶ هرويين تكذيب مي شود!

خواهر دوقلوی شاه -۷ والاحضرت توسط پليس دزديده شد!

خواهر دوقلوی شاه ۸ ؛ فضاسازي مطبوعات درباري

خواهر دوقلوی شاه ۹ ؛ جنگ گانگسترها

خواهر دوقلوی شاه ۱۰ ؛ ازدواج و هوس بازي هاي والا حضرت

خواهر دوقلوی شاه ۱۱ ؛ والاحضرت و ازدواج زوركي

خواهر دوقلوی شاه ۱۲ ؛ سوابق فساد

خواهر دوقلوی شاه ۱۳ ؛ روابط اشرف با پادشاه مصر

خواهر دوقلوی شاه ۱۴ ؛ زندگي آشفته خانوادگي

خواهر دوقلوی شاه -۱۵ والاحضرت دربه در به دنبال عشق !

خواهر دوقلوی شاه ۱۶ ؛ سومین همسر !

خواهر دوقلوی شاه ۱۷ ؛ اشرف فوزیه را فراری داد !

خواهر دوقلوی شاه ۱۸ ؛ ثريا هم سرنوشت با فوزيه

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

11 − یازده =

WpCoderX