امام خمینی در آیینه تصاویر ؛ از میلاد تا تبعید از ایران

مجموعه تصاویری که تقدیم حضورتان می‌شود، جلوه هایی تصویری از حیات پرفراز و نشیب آن حضرت است که به ترتیب زمان نظم یافته اند.

به گزارش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران آغازین گزارش از این مجموعه به دوره زمانی میلاد تا تبعید ایشان از ایران به ترکیه در مورخه ۱۳آبان ۱۳۴۳ اختصاص دارد.

حجره امام خمینی درمدرسه دارالشفای قم در دوران طلبگی

امام خمینی در کنار دوست و یار دیرینش آیت الله سید محمدصادق لواسانی در دوران طلبگی در قمنمایی از صفحات شناسنامه قدیمی امام خمینی

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 امام خمینی در آیینه تصاویر (از میلاد تا تبعید از ایران)

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

10 + نه =

WpCoderX