امام خمینی خطاب به مستضعفان جهان : از عربده آمریکا و زورمداران تهی مغز نترسید / حقتان را با مشت محکم بگیرید

رهبر انقلاب امروز به مناسبت آغاز جشنهای یک هزار و چهارصدمین سالگرد هجرات پیامبراکرم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع میهمانان خارجی و شخصیت های علمی و دینی و نویسندگان فرمودند : مستضعفين بايد قيام كنند. مستضعفين همه بلاد، همه ممالك بايد حق خودشان را با مشت محكم بگيرند. منتظر نباشند كه آنها حق آنها را بدهند. مستكبرين حق كسي را نخواهند داد.

امام خمینی امروز همچنین در پیامی خطاب به خانواده های شهدا تاکید کردند : سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است؛ و تا اين سلطهطلبان بيفرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به آنها عنايت فرموده است نميرسند.

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران اظهار داشتند : آنوقتی که اقتصاد ما ، تقسیم ثروت در میان روابط انسانی و حقوقی و اجتماعی ما وضعیت درونی و بیرونی ما همه و همه به شکلی که قرآن و اسلام به ما دستور داده اند درآمد آن وقت می توان با جرئت گفت که انقلاب اسلامی ایران به آخرین مراحل پیروزی خود رسیده است.

آیت الله خامنه ای اظهار داشتند : ما در دوران سازندگی هستیم باید هوشیارانه ، با دقت و وسواس کوچکترین و کمترین عیوب داخلی خود را ببینیم و از آن اغماض نکنیم ، عیب ما چیست؟ بنده میخواهم با جرئت این را بگویم که آن چه در میان ما امروز کم است و نسبت به یک امت انقلابی کمبود دارد تقوا است .

 خطیب جمعه تهران فرمودند : دشمنان ما در خارج کوشش می کنند نگذارند شیرینی سالگرد انقلاب ، پیروزی ملت ایران بر کامها بنشیند ، سعی میکنند در میان مردم با ایجاد اضطرابها ، با ایجاد دودستگیها ، با مطرح کردن شعارهای درجه ۳و۴ وحدت ملی ، وحدت اسلامی را از بین ببرند.

 کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل متحد امشب گفت فکر می کنم که گروگانهای آمریکایی در ایران قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در هفتم مارس آزاد خواهند شد .

امروز در سالروز واقعه سیاهکل گروهی از عناصر چپ بخصوص چریک های فدایی خلق در گنبد دست به آشوب زدند که این آشوب اعتراض مردم را در پی داشت .

مستضعفین حق خود را با مشت محکم بگیرند

رهبر انقلاب امروز به مناسبت آغاز جشنهای یک هزار و چهارصدمین سالگرد هجرات پیامبراکرم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع میهمانان خارجی و شخصیت های علمی و دینی و نویسندگان فرمودند : ديگر دنيا طوري نيست كه ابرقدرتها هر چه بخواهند بكنند. مستضعفين بايد قيام كنند. مستضعفين همه بلاد، همه ممالك بايد حق خودشان را با مشت محكم بگيرند. منتظر نباشند كه آنها حق آنها را بدهند. مستكبرين نخواهند حق كسي را داد.(۱)

سلامت و صلح جهان به انقراض مستکبرین است

امام خمینی امروز همچنین در پیامی خطاب به خانواده های شهدا تاکید کردند : عموم مستضعفين بايد به هم بپيوندند و ريشه فساد را از كشورهاي خود قطع كنند. سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است؛ و تا اين سلطهطلبان بيفرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به آنها عنايت فرموده است نميرسند.

از عربده آمریکا نترسید

در بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب آمده است: هان اي مظلومان جهان! از هر قشر و از هر كشوري هستيد به خود آييد و از هياهو و عربده امريكا و ساير زورمندان تهي مغز نهراسيد، و جهان را بر آنان تنگ كنيد و حق خود را با مشت گره كرده از آنان بگيريد.(۲)

وحدت را با شعارهای انحرافی از بین می برند

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران اظهار داشتند : دشمن میخواهد با شعارهای انحرافی وحدت را از بین ببرد .

مرحله نهایی انقلاب ما کی فرا می رسد ؟

ایشان در خطبه اول نمازجمعه امروز تهران اظهار داشتند :آنچه که همه ما به روشنی آنرا می دانیم و حس میکنیم مسئله ضرورت تداوم انقلاب ما است ،انقلاب ما با پیروزی بر شاه ، با پیروزی بر رژیم و نظام پادشاهی پایان نگرفته است ، انقلاب ما وقتی مراحل نهایی خود را خواهد گذرانید که امت مسلمان موفقیت پیدا کند که یک نظام کاملا قرآنی را سرکار بیاورد .

آیت الله خامنه ای ادامه دادند : آنوقتی که اقتصاد ما ، تقسیم ثروت در میان روابط انسانی و حقوقی و اجتماعی ما وضعیت درونی و بیرونی ما همه و همه بشکلی که قرآن و اسلام بما دستور داده اند درآمد آنوقت میتوان با جرئت گفت که انقلاب اسلامی ایران به آخرین مراحل پیروزی خود رسیده است.

عیب ما چیست ؟ /کمبود تقوا مشکل امت انقلابی ما است

ایشان اظهار داشتند : ما در دوران سازندگی هستیم باید هوشیارانه ، با دقت و وسواس کوچکترین و کمترین عیوب داخلی خود را ببینیم و از آن اغماض نکنیم ، عیب ما چیست؟ اگر ندانیم آنرا علاج نخواهیم کرد آنچه در داخل جامعه ما و امت ما امروز عیب بزرگ ما محسوب میشود و زمینه ای برای دخالتهای خصمانه دشمنان بیرون از مرز فراهم می سازد کدام است ؟ بنده میخواهم با جرئت اینرا بگویم که آنچه در میان ما امروز کم است و نسبت به یک امت انقلابی کمبود دارد تقوا است .

آیت الله خامنه ای اینگونه ادامه دادند «ضعف اخلاقی مردم انقلاب کرده آزمایش داده ایران در خودپرستی ها و خود محوری ها است بسیاری از زمینه های فساد را همین خود محوری ها و خودپرستی ها بوجود می آورد »

احتکار کردن دلیل عدم وجود ایثار است

ایشان اظهار داشتند : مردم ما با اینکه انقلاب کرده اند در مواردی غافل از ایثار می شوند ، احتکار کردن دلیل عدم وجود ایثار است ، افزودن ، افزون خریدن ، افزون خواستن ، افزون خوردن ، جمع کردن ، حرص زدن دلیل بر نبودن ایثار است ، مقامات را از دست یکدیگر قاپیدن ، به دنبال مقامات رفتن فرهنگ گذشته نظام طاغوتی را همچنان در عمل زنده نگه داشتن دلیل بر کمبود ایثار است ، ملت ما لازم دارد که این ایثار را هر چه بیشتر و قوی تر داشته باشد .

با شعارهای درجه دو و سه وحدت ملی را از بین می برند                                               
خطیب جمعه تهران در ادامه فرمودند : دشمنان ما در خارج کوشش می کنند نگذارند شیرینی سالگرد انقلاب ، پیروزی ملت ایران بر کامها بنشیند ، سعی میکنند در میان مردم با ایجاد اضطرابها ، با ایجاد دودستگیها ، با مطرح کردن شعارهای درجه ۳و۴ وحدت ملی ، وحدت اسلامی را از بین ببرند ، سعی میکنند از نقائص و کمبودهای مادی که میراث حکومت جباران است ، میراث حکومت ۵۰ساله پهلوی است استفاده کنند و برادران را در برابر یکدیگر قرار دهند ، به کارخانه میروند ، از کارگر و کمبودهایش و نارسائیهای زندگی اش و ظلماهایی که در طول دهها سال به او شده است وسیله ای برای آشوب و دو دستگی بدست می آورند ، در پادگانها می روند ، در مدارس میروند ، در دانشگاهها بذرنفاق می کارند . دشمن برای چه اینهمه دنبال دو دستگی ها است ؟

آیت الله خامنه ای ادامه دادند : برای چیست که دشمن اینهمه برای دو دستگی کوشش میکند؟ جز برای آن است که میخواهد وحدت و انسجامی را که مایه ادامه حرکت پیروزمندانه انقلاب است از بین ببرد و بر هم بزند ؟ این مقصود را در برابر انقلاب ایران جز دشمنان شکست خورده این انقلاب ، جز کسانیکه آقایی و سیادت خود را در این انقلاب از دست داده اند دنبال نمی کنند . آن اربابانیکه در آنسوی مرزها جز به تصرف همه جهان و ایجاد امپراطوریهای بزرگ اقتصادی و سیاسی نمی اندیشند ، آنها فقط سود میبرند . (۳)

والدهایم : گروگانها پیش از انتخابات مجلس آزاد می شوند

کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل متحد امشب گفت فکر میکنم که گروگانهای آمریکایی در ایران قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در هفتم مارس آزاد خواهند شد .

وی گفت : بنی صدر رئیس جمهور ایران در حال انجام ترتیباتی برای آزادی گروگانها است . (۴)

آشوب در سالگرد سیاهکل

امروز در سالروز واقعه سیاهکل گروهی از عناصر چپ بخصوص چریک های فدایی خلق در گنبد دست به آشوب زدند که این آشوب اعتراض مردم را در پی داشت .

چریک های فدایی خلق در حمله به مردم از سلاح های سرد و گرم استفاده کرده و حتی به سمت مردم نارنجک نیز پرتاب کرده اند .

در حال حاضر صدای تیراندازی های پراکنده ای از شهر گنبد به گوش میرسد . (۵)

پی نوشت

  1. صحیفه امام ، جلد ۱۲، صفحه ۱۴۳
  2. صحیفه امام ، جلد ۱۲، صفحه ۱۴۴
  3. جمهوری اسلامی ، ۲۰بهمن ۱۳۵۸، صفحه ۱۰
  4. جمهوری اسلامی ، ۲۰بهمن ۱۳۵۸، صفحه ۲
  5. جمهوری اسلامی ، ۲۰بهمن ۱۳۵۸، صفحه ۴

 

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

پانزده − هفت =

WpCoderX