امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

در پنجمین روز از مردادماه ۱۳۵۸،آغازین نمازجمعه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی رهبر کبیر انقلاب وبه امامت عالم مجاهد  آیت الله سید محمود طالقانی در زمین چمن دانشگاه تهران برگزار شد.ازآن پس وتا هم اینک،نمازجمعه در سراسر کشور به پایگاه ترویج اندیشه های دینی وانقلابی مبدل والهام بخش نیروهای وفادار به نظام اسلامی گشت.

تصاویری که پیش روی دارید،تنی چند از امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی را در حال انجام این فریضه عبادی-سیاسی نشان می دهد.

 

17شهریور 1358. مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال ایراد خطبه های نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

17شهریور ۱۳۵۸٫ مرداد۱۳۵۸٫آیت الله سید محمود طالقانی در حال ایراد خطبه های نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نماز جمعه در پایان راهپیمایی اولین روز جهانی قدس

مرداد۱۳۵۸٫آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نماز جمعه در پایان راهپیمایی اولین روز جهانی قدس

مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال استقرار درجایگاه ایراد خطبه های نمازجمعه تهران

مرداد۱۳۵۸٫آیت الله سید محمود طالقانی در حال استقرار درجایگاه ایراد خطبه های نمازجمعه تهران

17شهریور 1358. مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

17شهریور ۱۳۵۸٫ مرداد۱۳۵۸٫آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال ایراد خطبه های نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال ایراد خطبه های نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال اقامه نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال اقامه نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حاشیه حضور در نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حاشیه حضور در نمازجمعه دردانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد اولین خطبه نمازجمعه خویش در دانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد اولین خطبه نمازجمعه خویش در دانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362 آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362 آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1361.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1361.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله محمد امامی کاشانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

1360.آیت الله محمد امامی کاشانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 

منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

یک نظر

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

20 + پانزده =

WpCoderX