از کودکی تا جوانی سلطان احمدشاه تصاویر/ آلبومی از زندگی آخرین شاه قاجار

مهمترین حادثه داخلی در زمان سلطنت احمد شاه کودتای رضاخان بود که زمینه سقوط سلسله قاجار را فراهم کرد؛ در پی کودتا احمد شاه فرمان نخست وزیری را برای سید ضیاء صادر کرد اما كابينه وي ۱۰۰ روز بيشتر دوام نياورد. پس از آن قوام‌السلطنه، مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك و سپس رضاخان مامور تشكيل كابينه شدند. در دوران حكومت رضاخان مقدمات سلب قدرت از احمد شاه و انقراض سلسله قاجار فراهم شد و اين سلسله نهايتاً به موجب مصوبه‌اي كه در آبان ۱۳۰۴ در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، منقرض گرديد.
 
احمد شاه قاجار در کودکی

احمد شاه قاجار در کودکی

پرتره احمدشاه قاجار در کودکی

پرتره احمدشاه قاجار در کودکی

احمد شاه قاجار در کودکی

احمد شاه قاجار در کودکی

احمدشاه قاجار در نواجوانی

احمدشاه قاجار در نواجوانی

عکس یادگاری احمد شاه و ملازمان با

عکس یادگاری احمد شاه و ملازمان با”کوزمینسکی” خلبان لهستانی که اولین پرواز برفراز آسمان ایران را انجام داد. این عکس در روزنامه “ایلوستراسیون” فرانسه منتشر شد. سال ۱۲۹۲ شمسی

استقبال از کاروان احمدشاه قاجار در شهر ارومیه در سال 1289؛ او یک سال قبل از این عکس به سلطنت رسیده بود.

استقبال از کاروان احمدشاه قاجار در شهر ارومیه در سال ۱۲۸۹؛ او یک سال قبل از این عکس به سلطنت رسیده بود.

بازار ارومیه در روز ورود احمد شاه قاجار به این شهر. سال 1289 شمسی

بازار ارومیه در روز ورود احمد شاه قاجار به این شهر. سال ۱۲۸۹ شمسی

جمعی از اهالی شهر ارومیه منتظر استقبال از احمد شاه قاجار. سال 1289

جمعی از اهالی شهر ارومیه منتظر استقبال از احمد شاه قاجار. سال ۱۲۸۹

بازار ارومیه در روز ورود احمدشاه قاجار به این شهر. سال 1289

بازار ارومیه در روز ورود احمدشاه قاجار به این شهر. سال ۱۲۸۹

  احمد شاه قاجار در مراسم استقبال رسمی از پادشاه ایران در

احمد شاه قاجار در مراسم استقبال رسمی از پادشاه ایران در “داوور” انگلستان. سال ۱۲۹۸ شمسی

احمد شاه به اتفاق پرنس آرتور، پرنس ادوارد، لرد کرزن در ضیافتی در لندن. سال 1298 شمسی

احمد شاه به اتفاق پرنس آرتور، پرنس ادوارد، لرد کرزن در ضیافتی در لندن. سال ۱۲۹۸ شمسی

احمد شاه در جریان سفر رسمی به پاریس. سال 1298 شمسی

احمد شاه در جریان سفر رسمی به پاریس. سال ۱۲۹۸ شمسی

احمد شاه قاجار در سال 1298 شمسی

احمد شاه قاجار در سال ۱۲۹۸ شمسی

استقبال از احمدشاه در پاریس. سال 1300 شمسی

استقبال از احمدشاه در پاریس. سال ۱۳۰۰ شمسی

 احمد شاه در سفر فرانسه و در شهر

احمد شاه در سفر فرانسه و در شهر “دوویل” در سال ۱۳۰۰ شمسی؛ او چهار سال پس از این عکس از سلطنت خلع شد.

 

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

سه × چهار =

WpCoderX