آیت الله هاشمی رفسنجانی : دیگر دوران خوش نشینی در تهران به سر آمده است ! / تا ما هستیم از این چیزها خبری نیست!

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران :  ما با آمریکا و استثمار غرب و جنایتکارانی که از طریق خانواده پهلوی وعمّالش بر سرما حکومت می‏کردند، مبارزه می‏کردیم. شاه در حقیقت خاکریزاوّل میدان نبرد ما بود. ما وقتی با آمریکا مواجه بودیم اوّلین خاکریز دشمن‏شاه بود. ما این خاکریز را به اصطلاح امروز فتح کردیم امّا خاکریزهای متعدّد وسنگرهای فراوانی پشت آن بود که باید فتح می‏شد.

آیت الله مشکینی در نماز جمعه امروز قم به ویژگی های فقهایی که از سوی مردم برای عضویت در مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد پرداخت .

محمد هاشمی مدیرعامل صدا و سیما :  ما تلاش می کنیم در صدا و سیما مسائل را به شکل اسلامی و صحیع توجیه نموده و نیروهای مومن به انقلاب را جذب کنیم و افراد ضد انقلاب را از این سازمان برکنار کنیم.

هدف گیری اسلام جامعه ای بدون مستکبر و مستضعف

خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران در ادامه مباحث مربوط به عدالت اجتماعی اظهار داشت :  هدفگیری اسلام به سوی جامعه‏ای است که از لحاظ امکانات مرفّه‏باشد و از لحاظ توزیعِ امکانات، مستکبر و مستضعف در آن نباشد.

وی در ادامه افزود : حکومت اسلامی‏کنترل دقیقی بر جمع مال و ثروت دارد تا در تحصیل ثروت مایه تبعیضات‏نابجا و به وجود آمدن قشر مستکبر نشود.

وی در جمع بندی خطبه های گذشته خود گفت : تااینجا به این نتیجه می‏رسیم که حکومت اسلامی در مقاطع حساس وگردنه‏هایی، در حرکت اقتصادی امّت وجود و حضور دارد و مانع دزدی وغارت و چپاول و استثمار و استعمار در تحصیل ثروت از خلق خدا می‏شود.

وی مقاطعه کاری را بر اساس فتاوای فقها حرام اعلام کرد و گفت : کسی اجیر می‏شود که‏کاری برای شما بکند (مثلاً به ازای مبلغی قطعه‏ای راه بسازد و مقاطعه کند) بعد همین را که برای ساختن اجاره کرده به عامل دیگری که ارزانتر بسازد منتقل کندکه از این وسط پول بخورد. این کار معمول مقاطعه کارهای رژیم طاغوت بودکه در اسلام اجازه آن نیست. قطعه راهی را که یک میلیون تومان گرفته ، به‏مقاطعه کار دست دوّم یک میلیون و دویست هزار تومان می‏دهد بدون اینکه‏کاری روی آن انجام داده باشد. این اشتباه است و پول اضافه‏ای که می‏گیرد حرام‏است.

وی ادامه داد : اگر ما با روح این حکم برخورد و توجّه‏کنیم می‏فهمیم که اسلام چقدر به اینکه شخصی بخواهد بی‏جهت و بدون انجام کار یا حرکت مناسبی برای جامعه و بدون هیچ خدمتی مالی را تصرّف‏کند، اهمیّت داده است.

ما در حال انقلاب هستیم و وقت چیدن ثمره نیست

هاشمی رفسنجانی در خطبه دوم به مبحث خدمات انقلاب پرداخت و اظهار داشت  : یک بار هم گفتم الآن در جامعه ما کمبود فراوانی است امّا با توجّه به‏شرایط جاری و حاکم، دستاوردها از حدّ امکانات یک گروه انسانی مثل ماخارج است. نکته‏ای که باید توجّه کنید این است که نباید فکر کنید انقلابمان‏تمام شده و داریم ثمره آن را می‏چینیم. نه، ما هنوز در حال انقلاب هستیم ونمی‏دانیم چه وقت این انقلاب به نتایج نهایی‏اش می‏رسد. تداوم انقلاب کاملاًمحسوس است.

ما تنها با شاره مبارزه نمی کردیم

وی ادامه داد : ممکن بود ساده لوحانی باشند که خیال کنند با سقوط شاه و خانواده پهلوی و جابه‏جایی حکومت، انقلاب تمام شده و انتظار داشته باشندکه بعد از سقوط شاه باید به همه شعارهایی که در دوران انقلاب می‏دادیم‏برسیم. این اشتباه ناشی از این می‏شود که اینها فکر می‏کنند ما فقط با شاه‏مبارزه داشتیم و طرف ما شاه بود. بله، اگر همه چیز در حکومت خانواده پهلوی‏خلاصه می‏شد همین طور بود؛ امّا واقعیت این نبود.

اولین خاکریز دشمن شاه و دومین خاکریز لیبرالیسم بود که فتح شدند

هاشمی افزود : ما با آمریکا و استثمار غرب و جنایتکارانی که از طریق خانواده پهلوی وعمّالش بر سرما حکومت می‏کردند، مبارزه می‏کردیم. شاه در حقیقت خاکریزاوّل میدان نبرد ما بود. ما وقتی با آمریکا مواجه بودیم اوّلین خاکریز دشمن‏شاه بود. ما این خاکریز را به اصطلاح امروز فتح کردیم امّا خاکریزهای متعدّد وسنگرهای فراوانی پشت آن بود که باید فتح می‏شد.

وی ادامه داد : دوّمین خاکریز – شایدروی حساب – لیبرالیسم بود؛ یعنی آمریکا گاهی می‏خواست از طریق شاه‏و ساواک حکومت کند، که آن را از دستش گرفتیم؛ امّا او فکر می‏کرد بعد از شاه‏می‏تواند در پناه سنگر استتار شده لیبرالیسم در کشور بماند. او خیال می‏کردهمه اهدافش را می‏تواند با شعارهای آزادیخواهانه و عوامفریبانه در داخل‏کشور به دست بیاورد؛ از این رو مبارزه دوم و فتح سنگر دوم را باید به حساب‏تداوم انقلاب بگذاریم.

خاکریز چپ نمایان نیز در حال شکسته شدن است

رئیس مجلس شورای اسلامی گروه های چپ نما را خاکریز سوم و خطرناک تر از خاک ریز دوم خواند و گفت : خاکریز سوّمی – که حتّی از خاکریز دوم خطرناک‏تر بود  جناحهای چپ و چپ نما بودند. آنها برای جذب خیلی ها شعار آزادیخواهانه‏می‏دادند ، شعار عوامفریبانه حمایت از مستضعف و چپ‏روی می‏دادند،شعارهای انقلابی می‏دادند و قشر عظیمی از جوانها را گول می‏زدند؛ تحت‏عنوانِ – مثلاً – استقلال کرد، استقلال فلان، گرفتن حقّ کارگر و امثال اینها که‏سوابقی هم در جامعه دارند. این خاکریز سوّمی بود که فتحش دشوارتر بود و مااین روزها این خاکریز را شکستیم امّا هنوز تصفیه می‏کنیم یعنی هنوز منطقه رااز مین‏ها پاکسازی می‏کنیم. این مین‏ها هنوز باقی است و خسارت دارد. در کناراینها حملاتی از خارج به ما می‏شد، مثل حمله عراقیها و این تجاوز عظیم که‏از پیش طرّاحی شده بود و قبلاً مانور آن را داده بودند. پس همان طور که‏می‏بینید ما هنوز داریم در سنگرها می‏جنگیم.

هنوز دوران انقلاب است

خطیب جمعه تهران گفت :  این را عمیقاً باور کنید که هنوز دوران انقلاب است و در کنار همه اینها جنگ‏بزرگ روانی است که خودش میدان دیگری دارد و تا داخل خانواده‏ها، کوچه‏هاو خیابانها نفوذ می‏کند. بوقهای امپریالیستی و تبلیغات صهیونیستی‏خبرگزاری ها، روزنامه‏ها و رادیوها دارند کار می‏کنند. این جنگ روانی هم جزءجنگهای انقلاب است و از مبارزات ماست. در کنار اینها با جنگ اقتصادی روبه‏رو هستیم که مدّتی پیش توسّط رئیس جمهور همین‏جا اعلام شد. پس‏می‏بینید که ما هنوز در یک زمان در چند جبهه می‏جنگیم و هنوز در مبارزه‏ایم.اینکه ما در حال مبارزه و در سنگرها موفّق شدیم از لحاظ سیاسی، نظامی،فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی، خودمان را بسازیم کار عظیمی است. اینهاآموزش ضمن خدمت یا خدمت ضمن آموزش است!

خیلی ساختمان ها را تخریب کرده و هنوز نساخته ایم

هاشمی گفت : ملّتی که در حال حرکت و جنگ در چند میدان خودش را ساخته است‏قهرمان است. این انقلاب تا مرحله‏ای رسیده که فوق حدّ تصوّر، پیروز است.این روح حرف من است والاّ بنده که کور نیستم؛ مثل شما می‏بینم در این‏مملکت خیلی چیزها هست که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. ما خیلی‏ساختمان ها را خراب کردیم که هنوز نساخته‏ایم، خیلی دستگاهها هست که‏شیرازه‏اش را از هم باز کرده‏ایم و دوباره تنظیم نکرده‏ایم، بسیاری چیزها هست‏که ما در مرحله به هم زدنش هستیم که بعد مرحله سازندگی دارد.

هاشمی در ادامه خطبه به مسئله تصفیه ادارات بعد از انقلاب پرداخت و با مقایسه انقلاب ایران با انقلاب های مارکسیستی و این که آن ها بعد از پیروزی کارمندان و مدیران گذشته را سوار کامیون کرده به اردوگاه های کار می فرستنادند گفت : ما این شیوه را اسلامی نمی دانستیم و خود نیز مایل به انجام آن نبودیم .

وی در ادامه گفت : این معلوم است که همه این افراد نمی‏توانستند بمانند و این هم معلوم است‏که یک انقلاب نمی‏تواند تمام قشرهای گذشته را راضی کند. این فکر، فکرخامی است. به هر حال انقلاب، تضادهایی هم به همراه دارد؛ شما نمی‏توانیدسرمایه‏دار و استثمارگر را با استثمار شده – هر دو را – راضی کنید. نمی‏توانیدخانم های عفیف و متّقی را با خانم های هرزه با هم راضی کنید؛ یا این ناراضی‏می‏شود یا آن. نمی‏توانید ولگردها را با انسانهای صاف و سالم راضی کنید.

کسانی که نمی توانند تحمل کنند بروند

هاشمی اظهار داشت :  به طور طبیعی، تصفیه‏ای باید می‏شد و آرام‏ترین نوعش همین بوده‏که ما انجام دادیم. ادارات، بانکها، شرکتها، و سازمانهایمان را به هم نریختیم؛آدمها را به تدریج کنار گذاشتیم. آنهایی را که جرمی داشتند، مجازات کردیم وآنهایی که قابل عفو بودند، همین طور که دیده‏اید و می‏بینید، بارها مورد عفوامام قرار گرفتند. خوب، البتّه عدّه‏ای هم وجود دارند که نمی‏توانند حکومت راتحمّل کنند و ناراضی می‏شوند (همان هایی که عرض کردم)؛ این ها از این کشورمی‏روند ، خوب بروند! باید هم اجازه داد آن هایی که می‏خواهند فساد کنند ،طبعشان با جامعه ما نمی‏سازد ، ارزش های اسلامی را قبول ندارند ، ضدّ این‏ارزش ها فکر می‏کنند و به تصوّرشان در جاهای دیگر راحت‏تر می‏توانند زندگی‏کنند ، و در صورت ماندن هم جز مزاحمت چیزی ندارند ، نق می‏زنند و فقط مصرف می‏کنند ، بروند جای دیگر با میل خودشان زندگی کنند.

خطیب جمعه تهران ادامه داد : ما از اوّل این کار را کردیم، دروازه‏ها را باز گذاشتیم و همه آن افراد رفتند. فقط موقع جنگ ، محدودیت هایی درست کردیم. البتّه دشمنان ما برنامه‏هایی برای‏خودشان دارند؛ از همین تیپ‏ها، یکی که وضع بدتری دارد، تا به آنجا می‏رسد بوقها پیدایش می‏کنند و دست به مصاحبه با او می‏زنند؛ چیزی هم به اومی‏دهند. این چه ارزشی دارد؟!

خلبانی که نمی خواهد در ایران خدمت کند برود !

هاشمی اظهار داشت :  فرض کنید فلان کشتی‏گیری که دیگر نتوانسته‏مثل گذشته در اینجا زندگی کند، و آن منظره‏های لختی و کنار دریاها و مانند آن‏برایش مهیّا نبوده، دیگر نتوانسته بماند و می‏رود. خوب برود! خلبانی است که‏مایل است در جای دیگری به آزادی عیّاشی کند یا بیشتر حقوق بگیرد ، خوب‏او هم برود. کسی که حاضر نیست حساب کند که چقدر این مملکت خرجش‏کرده تا این فن را یاد گرفته، و این غارت و دزدی را می‏کند و می‏رود تا به دشمن‏کشورش خدمت کند ، معلوم است چه تیپی است! وقتی هم که رفت، دورش‏جمع می‏شوند. نبودن این فرد در این مملکت باعث می‏شود که عدّه‏ای دیگرفساد نکنند.

خطیب جمعه تهران ادامه داد : من فکر می‏کنم کسانی را که این طورند و این گونه عمل می‏کنند، انقلاب‏خود به خود تصفیه می‏کند. ما می‏خواستیم و می‏خواهیم اینها باشند، خدمت‏کنند و زندگی کنند؛ از این رو اخراجشان نکردیم، به تبعیدگاه نفرستادیم، به‏اردوگاه نفرستادیم، همان هواپیمایش را هم به دستش دادیم، کارش را هم داردمی‏کند، تا جایی که در این حد بماند. اگر فسادش کشف شد، طبعاً نمی‏ماند؛ اوهم فرار می‏کند .

بوق های استعماری سوء استفاده نکنند

وی در ادامه گفت : خواهش می‏کنم بوقهای استعماری از این حرف من سوء استفاده نکنند.دفعه پیش که این حرف را زدم، اینها خیال کردند که ما به تنگ آمده‏ایم،زندگیمان با رفتن چند فراری مشکل شده و این افراد را دعوت به آمدن‏می‏کنیم! خدا شاهد است که چنین نیست؛ این بچّه‏های حزب اللّهی جای خیلی ها را به خوبی دارند می‏گیرند. ما نمی‏خواهیم از لحاظ انسانی دست رد به‏سینه آدم هایی که در این حالِ برزخ هستند، بزنیم و به گودال پرتشان کنیم. این‏کار را نمی‏خواهیم بکنیم؛ می‏خواهیم دستشان را بگیریم تا جلو بیایند، دراینجا زندگی کنند و کم کم با انقلاب خو بگیرند. من اگر می‏گویم آنهایی که به‏خارج رفتند بیایند، بدین جهت است. هر وقت هم مایل‏اند، بیایند، عجله‏ای هم نداریم. همان روز هم گفتم که اگر زودتر بیایید، قدری جلو هستید. اگر دیرتربیایید، ما این مملکت را می‏سازیم و شما هم که بعداً خواهید آمد اهلاً و سهلاً!

ملت باید این مسائل را بفهمد / دیگر مانند گذشته نمی توانیم واردات داشته باشیم

هاشمی در ادامه به کمبودها پرداخت و گفت : می‏دانید بخشی از بندرهای ما در اشغال است و یا امکان استفاده از آنهانیست. بعضی از بندرها برای جنگ مورد استفاده قرار می‏گیرد. راه ها، کامیون هاو ارزهای ما محدودیت دارند ، و بدین جهت نمی‏توانیم بعضی چیزها را باوسعت گذشته، آن چنان در بازار بریزیم که هرجا رفتید ببینید؛ و ملّت ما بایداین مسأله را بفهمد. واردات امسال نسبت به گذشته چهل درصد کاهش یافته‏است. بنابراین مقداری از گرانی معلول کمبود است و بخشی از آن نیز معلول‏تورّم جهانی است و جنس در مبدأ هم گران است. حالت روانی جنگ هم،موجب شده که مردم حرص داشته باشند و کالای بیشتری در خانه‏هایشان‏جمع کنند.

دیگر دوران خوش نشینی در تهران به سر آمده است ! / تا ما هستیم از این چیزها خبری نیست!

هاشمی در ادامه تهرانی ها را به خوش نشینی و عادت کردن به تجملات متهم کرده و صف های مرغ و شیر را مثال زد و گفت :  اکنون در شهرهای کوچک – تا آنجایی که من اطّلاع دارم – مثل تهران صف‏نیست؛ و بسیاری از مردم شهرستانها که به تهران می‏آیند و تهرانیها را در صف‏مرغ یا شیر می‏بینند تعجّب می‏کنند و از آنجا برای تهرانیها سوغاتی می‏آورند.دولت می‏کوشد به شهرستانها – حتّی روستاها – برنج، قند، مرغ، نفت،گازوئیل و سایر کالاهای ضروری را برساند. به همین دلیل، در تهران کمبودهست و تهرانیها نیز به بهتر زندگی کردن و داشتن امتیاز عادت کرده‏اند، که ازاین پس نخواهد بود.

وی ادامه داد : تا ما هستیم و جمهوری اسلامی هست و تا زمانی که‏مقدور باشد، امکانات کشور بین همه شهرها و حتّی روستاها با سرعت تقسیم‏خواهد شد و طبعاً تهران وضع گذشته را پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه روزی‏همه ایران مثل تهران بشود. اگر روزی به جایی رسیدیم که امکانات را به همه‏جا برسانیم، تهران هم می‏تواند همچون گذشته همه چیز داشته باشد. البتّه‏امیدواریم پس از پایان جنگ و بالا رفتن تولیدات داخلی، کالاهایی را که‏می‏خواهیم، به مصرف برسانیم. ما مایلیم رفاه برای همه باشد، به طوری که‏دیگر نیازی به صف و این گونه مسایل نباشد.

مشکل اصلی سوء مدیریت نیست

هاشمی در ادامه به مشکل اصلی پرداخت و گفت :  اما مشکل اصلی، سوء مدیریت نیست. حتی دوستان خود بنده در مجلس واین طرف و آن طرف، گاهی به دولت و سوء مدیریت و سوء توزیع انتقادمی‏کنند. البتّه چنین مسایلی وجود دارد و ما مدّعی نیستیم که آن تبحّر لازم‏در ادارات ما وجود دارد. به مقداری تخصّص، ورزیدگی، آشنایی و تجربه نیازداریم که در حال کسب آنها هستیم. امّا همین امر، جزء عواملی است که کمبودبه وجود می‏آورد.

هیچ تضمیمی تحت نفوذ خارجی ها گرفته نمی شود

هاشمی در ادامه به استقلال به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب پرداخت و گفت :  یکی دیگر از دستاوردهای مهمّ انقلاب، استقلال است که کسب کرده‏ایم ،  من به عنوان کسی که این سربندها و سرفصلها و روابط را درجمهوری اسلامی می‏شناسم، ادّعا می‏کنم که امروز در داخل کشور ما، هیچ‏تضمینی،  چه اصولی و چه جزئی، برای هیچ اقدامی تحت نفوذ قدرتی خارج‏از مرزهای ما گرفته نمی‏شود. و این سیادت، استقلال و آزادی واقعی برای‏مردم ما، یکی از مهم‏ترین ارزشهایی است که انقلاب اسلامی برای شما مردم‏تأمین کرده است. در انتخابات، مردم سرنوشت امور داخلی خود را می‏دانند. آیاکسی آنها را مجبور کرده است که رأی بدهند؟ یا نکرده است؟ خودشان می‏دانندو در آن بحثی نیست.

 آنچه مربوط به سیاست خارجی است، باید گفت که آن سیاست »نه شرقی ونه غربی« که جمهوری اسلامی اعلام کرده است و شعاری که مردم در خیابانهاو مجامع می‏دهند با همه معنایش در جامعه وجود دارد.

درس سیاسی هاشمی برای ملت / مردم ما سیاست نه شرقی نه غربی را خوب هضم نکرده اند!

هاشمی در ادامه به انتقاد برخی از مردم که می گویند « چرا با سیاست نه شرقی و نه غربی هیئتی از ایران در مراسم تدفین برژنف رهبر سابق شوروی شرکت کرده است؟!» پرداخت و گفت : یکی از درسهای سیاسی را به ملّت عرض کنم و اینها نکاتی است که باید بدانند.

وی گفت : سیاست ما واقعاً سیاست «نه شرقی نه غربی» است امّا باید این موضوع رامعنا کنید و متوجّه باشید که گولتان نزنند. در جامعه کنونی کشور، جریاناتی‏وجود دارند که متمایل به شرق‏اند – یعنی گروهکها و افراد چپ ، و جریانهایی‏متمایل به غرب هستند. هم چپی داریم و هم راستی. لذا وقتی حادثه‏ای‏شبیه این مسئله پیش می‏آید، با استفاده از روحیه آزادیخواهی ملّت ، شروع به جوسازی می‏کنند. اگر قضیه‏ای در مورد غرب پیش آید، چپی‏ها شروع می‏کنندکه سیاست نه غربی ما مخدوش شد. مثلاً دولت با پاکستان یا ترکیه رفیق شده‏است. اگر اقدامی از این طرف شد، غربیها و لیبرال ها به جوّسازی می‏پردازندکه سیاست نه شرقی ما مخدوش شد. علّتش هم این است که همه مردم ما هنوز معنای سیاست «نه شرقی و نه غربی» را خوب هضم نکرده‏اند. بعضی ازافراد گمان می‏کنند وقتی می‏گوییم «نه شرقی و نه غربی» به این معناست که نه ‏با کشورهای غربی رابطه داریم و نه با کشورهای شرقی. در حالی که این چنین‏نیست ؛ اگر کسی این ادّعا را بکند ، نه تنها خدمت نکرده بلکه به مملکت خیانت‏هم کرده است.

وی گفت : شما بدانید؛ امروز نمی‏شود در کشوری با این سطح از پیشرفت زندگی کنیم‏و با توجّه به ارتباطها و وابستگی هایی که در گذشته داشتیم و هنوز هم بسیاری‏از آنها را داریم، با این کشور یا آن کشور و غرب و شرق رابطه نداشته باشیم . چنین کاری عملی نیست. پیغمبر هم این جور فکر نمی‏کرد ، خدا هم چنین‏چیزی را از اسلام نخواست. رابطه هست و داشتن رابطه شرایطی دارد. وقتی‏سفارتخانه ما در فلان کشور باز شد، آن کشور هم در اینجا سفیر دارد ؛ احترامات، برخوردها و حقوق متقابل و تشریفات هست و اینها را باید عملی‏بکنند. ما آنچه می‏گوییم «نه شرقی و نه غربی» به معنای آن است که وابسته‏نیستیم.

مسائل مربوط به سیاست خارجی بدون مشورت با امام انجام نمی شود

هاشمی در ادامه رفتن هیئت به شوروی و تسلیت بابت مرگ رهبر شوروی را مشورت شده با امام خواند و گفت : برای اینکه خیالتان را راحت کنم باید بگویم، این گونه امور سیاسی وسیاست خارجی را مسئولان کشور بدون مشورت با امام انجام نمی‏دهند. مادر این گونه مسایل که برای آینده ثبت می‏شود با امام مشورت می‏کنیم. اگر امام‏موافق بودند و صلاح دیدند انجام می‏دهیم. این مسأله اخیر هم مستثنا نبوده،و به طور کلّی راه سیاست این است.

باید به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در نزدیکی مرز پادگان داد

هاشمی در ادامه به تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پرداخت و گفت : ما امیدواریم این مجلس بتواندتمام نیروهای مبارز را دور خودش جمع کند. من به دولت و نیروهای نظامی وانتظامی نیز توصیه می‏کنم که از اینها حمایت کنند و در نزدیکی مرز عراق به‏اینها پادگان و پایگاه بدهند. آیت اللَّه منتظری از من خواستند که چنین چیزی را در شورای‏عالی دفاع مطرح کنم و خواهم کرد. باید به اینهاپادگان بدهیم تا نیروهای پراکنده‏شان را جمع کنند ، سرمایه‏گیری کنند و حتّی از اسرایی که مایل‏اند با اینها همکاری داشته باشند استفاده کنند و نیروی سیاسی نظامی اسلام را تشکیل بدهند ؛ تا وقتی به نزدیکی بغداد رسیدیم زمینه‏ها رافراهم کنیم که دوستان ما بتوانند اقدام کنند.(۱)

آیت الله مشکینی تشریح کرد ؛ ویژگی های فقهایی که باید وارد مجلس خبرگان شوند

آیت الله مشکینی در خطبه دوم نماز جمعه امروز قم به ویژگی های فقهایی که از سوی مردم برای عضویت در مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد پرداخت .

وی در رابطه با انتخابات و تشکیل مجلس خبرنگان سخنان مبسوطی ایراد کرد و در بخشی از سخنانش اظهار داشت : از تمام استان های کشور ۸۳ نفر انتخاب شده و در قم جمع می شوند و این ها از بهترین افراد عالم و با سواد هستند و تشکیل مجلس خبرگان را می دهند و باید فقیه شناسی باشند که بتوانند فقیه اعلم را از فقیه غیر اعلم تشخیص بدهند. ولی به لباس کاری نداریم. باید با سواد باشند، منتها از غیر روحانی نداریم که مجتهد و یا نیمه مجتهد باشند.

آیت الله مشکینی ادامه داد :  شرط دوم اینکه ، باید عادل باشند. اگر مجتهد هم باشند ، ولی عادل نباشند فایده ای ندارد. شرط سوم، باید بینش و اطلاعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. بنابراین این ۸۳ نفر فقیه و نیمه فقیه عادل ، دژ و حصار محکمی است برای مقام رهبری. این خبرگان اگر چنان چه دیدند مردم می خواهند بعد از امام یک فردی را به رهبری بپذیرند و مرجع تقلیدشان کنند ، که آن پنج شرط را دارد، و واجد شرایط است ، آنجا یک حساب دارد. ولی اگر وقتی دیدند مردم به سراغ کسی رفته اند که واجد شرایط نیست ، اطلاعیه میدهند که این آقا لیاقت رهبری ندارد و به مردم هشدار می دهند که این دلایل ست و مردم هم که به منتخبینشان اعتماد دارند ، آن آقا را رها میکنند و اگر دیدند که تمام صفات و پنج شرط را دارد ، او را تایید و تصریح می کنند و خبرگان هم تابع آن رهبر می شوند ، و اگر دیدند مردم کسی را پیدا نکردند ، دست به دامان خبرگان می شوند ، و آن ها فورا تشکیل جلسه می دهند و فکر می کنند و کسانی که لیاقت رهبری را دارند ، می شناسند و اگر توانستند یک نفر را پیدا کنند که از همه بالاتر باشد ، آن یک نفر را انتخاب می کنند و به مردم اعلام می کنند که همه باید از این تقلید کنید و به رهبری بشناسند و اگر این خبرگان دیدند که یک فردی که کمال تبرز را داشته باشد ، سراغ ندارند، رهبر را از سه نفر با رای گیری مخفی به نام «شورای رهبری» و جای رهبر انتخاب می کنند و به مردم اعلام می کنند.

آیت الله مشکینی در پایان گفت : بنا بر این مجلس خبرگان دژ و حصار محکمی است برای رهبری و به قول امام امت این مجلس نه تنها تضعیف رهبری بلکه حفظ و ادامه مقام رهبری است.(۲)

محمد هاشمی : باید افراد ضد انقلاب را از صدا و سیما حذف کنیم

صبح امروز سمینار دو روزه مدیران مراکز صدا و سیمای اسلامی ایران ، دومین روز کار خود را با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با حضور محمد هاشمی مدیر عامل این سازمان آغاز کرد. د

محمد هاشمی در این مراسم گفت : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زمانی می تواند حیات داشته باشد که همه مردم در برنامه هایش شرکت داشته باشند و ما هم تلاش می کنیم این زمینه را به وجود آوریم و مسائل را به شکل اسلامی و صحیع توجیه نموده و نیروهای مومن به انقلاب را جذب کنیم و افراد ضد انقلاب را از این سازمان برکنار کنیم.(۳)

پی نوشت

۱-جمهوری اسلامی ، ۲۹ آبان ۱۳۶۱ ، صفحه ۸ و ۱۰

۲-اطلاعات ، ۲۹ آبان ۱۳۶۱ ، صفحه ۴

۳اطلاعات ، ۲۹ آبان ۱۳۶۱ ، صفحه ۴

مطالب مرتبط

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت

به مناسبت درگذشت یار دیرین امام و رهبری / مروری به زندگینامه آیت الله هاشمی رفسنجانی – ۱ ؛ هاشمی از آغاز تا پیروزی انقلاب
آیت الله هاشمی رفسنجانی : انصاف نیست پول این مردم را صرف تحصیل افراد ملحد و بی دین کنیم/تنها کسانی حق تحصیل دارند که همراه نظام اسلامی باشند
هاشمی رفسنجانی : انقلاب نباید به سمت مفت خورها منحرف شود
آیت الله هاشمی رفسنجانی : وجود شورای نگهبان و اسلامی بودن جمهوری اسلامی حجت را بر مردم تمام کرده است/ هر امکانی که مبارزین علیه اسرائیل در لبنان بخواهند در اختیارشان می گذاریم
هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داد ؛ ضرورت تشکیل یک ارتش مشترک اسلامی برای آزادی بیت المقدس
هاشمی رفسنجانی : وجود شورای نگهبان و اسلامی بودن جمهوری اسلامی حجت را بر مردم تمام کرده است/از اول گفتیم با اسرائیل در جنگ هستیم
بهزاد نبوی : یک روز لیبرال ها دشمن ما بودند امروز حزب اللهی ها / بی انصافی است به ما منافقین آینده گفته می شود !
هاشمی رفسنجانی : صفات ولایت امر را در آیت الله منتظری می بینیم / امام نمی توانند جانشین خود را معرفی کنند !
هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه : اسرائیل ۴۵۰ میلیون دلار به ایران بدهکار است / بیت المقدس با زور آزاد می شود / اسرائیل را باید در تل آویو شکست بدهیم
هاشمی رفسنجانی : مسائل مربوط به سیاست خارجی بدون مشورت با امام انجام نمی شود / در مبارزه با آمریکا خاکریز اول و دوم شاه و لیبرالیسم بودند
آیت الله هاشمی رفسنجانی : دیگر دوران خوش نشینی در تهران به سر آمده است ! / تا ما هستیم از این چیزها خبری نیست!
هاشمی رفسنجانی : سفرای ایران باید از موضع قدرت با دشمن حرف بزنند / جمهوری اسلامی موظف نیست هزینه انتشار نظرات مخالف را پرداخت کند
آیت الله هاشمی تشریح کرد ؛چگونگی خنثی سازی توطئه لیبرال ها / فرنگ رفته هایی که اعتماد آمریکا را جلب کرده بودند می خواستند در ایران مسئولیت بگیرند !
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران : اگر بگذارند جوان ها صیغه کنند کسی آلوده نمی شود / باید منبع شلیک موشک های عراق تصرف شود
هاشمی رفسنجانی : آمریکا حرفی ندارد نوکرش باشیم به او فحش هم بدهیم ! / برای بستن دست اسرائیل باید دست آمریکا را بست
هاشمی رفسنجانی : از عراق طلبکاریم و برای گرفتن حقوقمان وارد خاک این کشور می شویم
هاشمی رفسنجانی : روی کار آمدن لیبرال ها و عوامل آمریکا در برهه ای مردم را نا امید کرد / ایده آل برخی برای حکومت آلمان و سوئیس بود/با تسخیر لانه فساد آمریکا خیال مردم راحت شد
هاشمی رفسنجانی : دانشگاه آزاد مانند حوزه های علمیه خواهد بود!
هاشمی رفسنجانی : ترجیح می دهیم با خود آمریکا بجنگیم تا نوچه هایش

هاشمی : مجلس خبرگان همیشگی نیست چون کار زیادی ندارد / ای کاش مردم نیازی به رای خبرنگان نداشته باشند!
آیت الله هاشمی رفسنجانی : همه می دانند اگر یک کشور ضد آمریکایی در دنیا باشد آن هم ایران است
آیت الله هاشمی رفسنجانی : ما از اول آمریکا را دشمن خود می دانستیم / آتش افروز اصلی جنگ آمریکا است
آیت الله هاشمی : غرب استعمار گر و آمریکای انحصار طلب صدام را به جنگ با ایران تشویق کرد
آیت الله هاشمی : کشتن منافقین مثل کشتن سربازان صدام در جبهه ها جایز است
افشاگری بزرگ هاشمی از تهدید آمریکا برای تجزیه ایران / آمریکا برای جدا سازی خوزستان ، آذربایجان و سیستان نقشه راه داشت
امام خمینی : اگر ما گرسنه باشیم بهتر است تا وابسته و مرفه باشیم
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه : سران عرب با دشمنان زبون و در مقابل ما ادای شیر در میاورند / آنان مثل شترمرغ و پفیوزند !
سخنان جالب محمد علی رجایی در مجلس ؛ سخنان مرا یک روستایی هم می فهمد ، سخنان بنی صدر را من هم نمی فهمم ! / مجلس به کابینه رجایی رای اعتماد داد
هشدار آیت الله هاشمی رفسنجانی به قدرت های فرا منطقه ای ؛ خلیج فارس تا زمانی که مصلحت بدانیم امن است !
آیت الله هاشمی در برابر چه اتهام سنگینی از بهزاد نبوی دفاع کرد ؟! / این پرونده مسکوت است !
هاشمی : برای عادی شدن روابط ایران و آمریکا خیلی از مسائل باید حل شود
هاشمی : نزدیکان من اگر خواستار امتیاز شدند گناهکارند !
پیشنهاد آیت الله هاشمی به کشورهای اسلامی ؛ یک ماه با آمریکا قطع رابطه کنید
آیت الله هاشمی : اگر بمیرم راحت هستم چون به هدف رسیده ام ! / تمسخر شعار انتخابات آزاد «نهضت آزادی » از سوی هاشمی
آیت الله هاشمی رفسنجانی : ما از سال ۴۲ آمریکا ، اسرائیل و شاه را با هم محکوم کردیم
جنجال معامله مخفیانه ریگان با ایران ؛ تصاویر/ ماجرای مک فارلین و رسوائیِ ایران گیت
تحلیل آیت الله هاشمی از سه مرحله انقلاب ، مبارزه با شاه ، آمریکا و منافقین !/جهاد با آمریکا و شاه جدای از جهاد با منافقین و مفسدین داخلی نیست
تقدیر آیت الله هاشمی از مادری که فرزند ضد انقلابش را معرفی کرد ؛ کسانی که بهشت را بر جهنم ترجیح می دهند زیادند
هاشمی : دشمنان اسلام برای شکستن اعتبار مجلس تلاش می کنند

آیت الله هاشمی : هر جا ظالم ، استثمارگر و سرمایه دار بیرحمی است علیه جمهوری اسلامی متحد شده اند
هاشمی : اگر خودمان را کمتر از دیگران دیدیم انقلابی هستیم!
هر کس اندک فاصله ای با امام و انقلاب دارد در صدد القای خط آمریکا است
هاشمی رفسنجانی : تقویت برنامه موشکلی تکلیف ما است
عکس / گریه هاشمی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
آخرین حرف هاشمی ؛ مسلمانان باید تکلیف خود را با کفر که یک سر آن آمریکا است مشخص کنند
خطاب هاشمی به سفیر شوروی ؛ پا جای پای آمریکاگذاشته اید
آیت الله هاشمی : از من باسوادتر و مومن تر هم هست !
آیت الله هاشمی رفسنجانی : زنان باید روسری ، لباس آستین بلند و جوراب کلفت پوشیده و شلوار پایشان باشد ! / دست ها از مچ به پائین و صورت اشکالی ندارد دیده شود !
آیت الله هاشمی رفسنجانی : منافقین دیروز محاربان امروز هستند / منافق زمانی که رو در روی انقلاب قرار گرفت محارب است
آیت الله هاشمی رفسنجانی : لیبرال هایی که می گویند مسلمانیم منافقند و دروغ می گویند
هاشمی : دشمن ما چند نفر منافق نیست بلکه امپریالیسم بین المللی است
آیت الله هاشمی : اکثریت مجلس در یک خط باشد بهتر است !
حمله شدید هاشمی به آل سعود ؛ ای کاش شاه عربستان از غصه مرده باشد
شعار مرگ بر بنی صدر در حضور هاشمی ؛ رئیس مجلس : تا استقرار کامل جمهوری اسلامی در صحنه بمانید
توافق آیت الله هاشمی با فرستاده قذافی ؛ ارتش آزادیبخش اسلامی تشکیل می شود !
آیت الله هاشمی : پست های کشور باید در اختیار حزب اللهی ها قرار گیرد
آیت الله هاشمی : نباید از جنگ با آمریکا ترسید / تجربه نشان داده هر کس مقاومت کرد پیروز شد
میرحسین موسوی : اگر کشورهای اسلامی نمی خواهند راه را باز کنند ما به جنگ اسرائیل برویم
میرحسین موسوی : منافع آمریکا در سراسر کشورهای اسلامی مورد حمله قرار می گیرد/ در هیئت دولت بودجه مبارزه مسلحانه با اسرائیل تصویب شد
گام به گام با برکناری اولین رئیس جمهور – ۲ / هاشمی رفسنجانی : ترجیح دارد بنی صدر رئیس جمهور بماند !
آیت الله هاشمی : در پاسخ به اسرائیل هیچ محدودیتی نداریم / هیئت نظامی سیاسی ایران برای هماهنگی با نیروهای رزمنده عازم سوریه شد
هاشمی ۶۱: سیاست ما در دانشگاه ها ایجاد محدودیت است /هاشمی ۹۵ : مخالف انقلاب فرهنگی بودم/کدام را باور کنیم؟!
آیت الله منتظری : پاسداران باید عامل صدور انقلاب به کشورهای دیگر باشند
از ضاربین هاشمی رفسنجانی اطلاعات وسیعی به دست آمد / حمله گروه مسلح به خانه آیت الله مفتح
حجت‌الاسلام سیدعباس نبوی:آقای هاشمی! شما با تعطیلی دانشگاه‌ها مخالف بودید؟/ جلسه منزل قلهک را فراموش کرده‌اید
جمله دقیق امام پس از ترور هاشمی چه بود ؟ ؛ هاشمي زنده است چون نهضت زنده است
هاشمی رفسنجانی ترور شد ؛ هاشمی در تجمع ضد آمریکایی میدان ۱۷ شهریور چه گفت ؟
آیت الله هاشمی رفسنجانی : خسارات جنگ را به حساب صدام و در لیست طلب خود قرار داده ایم
سخنان هاشمی دانشگاه را به هم ریخت
هاشمی ضمن حمایت از توقیف روزنامه نهضت آزادی ؛ به مشروعیت و صداقت قوه قضائیه ایمان دارم / نباید شانتاژ بکنیم
تفاوت شهید بهشتی و هاشمی در برخورد با نظر امام / شهید بهشتی : نظر امام درباره جلال الدین فارسی کاملا صحیح است / هاشمی : هر چند امام گفت ولی من قبول ندارم !
آیت الله هاشمی رفسنجانی : آمریکا حرفی ندارد نوکرش باشیم به او فحش هم بدهیم ! / برای بستن دست اسرائیل باید دست آمریکا را بست
هاشمی رفسنجانی : از عراق طلبکاریم و برای گرفتن حقوقمان وارد خاک این کشور می شویم
خطبه خواندنی هاشمی رفسنجانی در مورد وضعیت جنسی زنان در غرب/ زن را بصورت مانکن در ویترین می‏گذارند برای نمایش لباس زیر+ فیلم و صوت
موسوی : ملت ایران می خواهد سیطره آمریکا در منطقه را از بین ببرد / بعد از جنگ مبارزه با اسرائیل جنبه استراتژیک می یابد !

پاسخ دهید

ایمیل شما به صورت خصوصی می باشد و نمایش داده می شود. Required fields are marked *

*

15 − سیزده =

WpCoderX